Passagerare per flygplats - månad - Regionfakta
Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2018-06-18
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

             

Månad

Flygplats

Norrbottens län

Arvidsjaur

Gällivare

Kiruna

Luleå

Pajala

201801

11 157

2 598

23 845

86 046

127

123 773

201802

15 621

2 285

28 313

89 263

171

135 653

201803

13 084

2 706

28 720

106 591

217

151 318

201804

1 791

3 215

21 496

94 576

198

121 276

201805

480

1 295

18 301

113 161

230

133 467

201806

 

 

 

 

 

 

201807

 

 

 

 

 

 

201808

 

 

 

 

 

 

201809

 

 

 

 

 

 

201810

 

 

 

 

 

 

201811

 

 

 

 

 

 

201812

 

 

 

 

 

 

2018 Totalt

42 133

12 099

120 675

489 637

943

665 487

 

Månad

Flygplats

Norrbottens län

Arvidsjaur

Gällivare

Kiruna

Luleå

Pajala

201701

11 354

2 194

26 376

86 302

140

126 366

201702

15 112

2 108

30 206

90 426

159

138 011

201703

12 756

2 619

30 365

107 593

220

153 553

201704

1 797

2 602

23 459

90 904

179

118 941

201705

1 609

2 597

18 816

118 742

182

141 946

201706

1 915

2 584

20 848

108 190

122

133 659

201707

1 599

116

20 927

92 975

70

115 687

201708

1 457

1 867

26 422

99 029

121

128 896

201709

1 399

2 643

20 041

109 351

204

133 638

201710

1 593

2 215

17 555

107 467

217

129 047

201711

1 856

2 744

18 233

103 038

205

126 076

201712

5 313

2 419

22 896

88 996

4 661

124 285

2017 Totalt

57 760

26 708

276 144

1 203 013

6 480

1 570 105

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta