Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2018-04-19
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Av kvinnorna i åldern 25-64 år boende i Norrbottens län har 43,7 procent någon form av eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel av männen i länet är 28,7 procent. Riksgenomsnittet för kvinnor är 48,2 procent och för män 37 procent.

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2017

             

Norrbottens län                    

Antal

Andelar (%)

Kvinnor        

Män              

Totalt        

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

4 768

6 587

11 355

8,0

10,2

9,2

Gymnasium högst 2 år

13 642

20 331

33 973

22,9

31,5

27,4

Gymnasium 3 år

14 344

18 152

32 496

24,1

28,1

26,2

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

8 817

8 398

17 215

14,8

13,0

13,9

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

16 760

9 352

26 112

28,2

14,5

21,0

Forskarutbildning

465

771

1 236

0,8

1,2

1,0

Uppgift saknas

730

970

1 700

1,2

1,5

1,4

Samtliga (hela befolkningen)

59 526

64 561

124 087

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

250 864

351 868

602 732

9,9

13,4

11,7

Gymnasium högst 2 år

474 458

612 265

1 086 723

18,7

23,3

21,1

Gymnasium 3 år

541 644

622 419

1 164 063

21,4

23,7

22,6

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

401 168

397 392

798 560

15,8

15,1

15,5

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

792 000

535 541

1 327 541

31,3

20,4

25,7

Forskarutbildning

28 599

38 459

67 058

1,1

1,5

1,3

Uppgift saknas

44 242

66 743

110 985

1,7

2,5

2,2

Samtliga (hela befolkningen)

2 532 975

2 624 687

5 157 662

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta