Öppet arbetslösa - Regionfakta
Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2018-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2017

Kommun/Region Antal Andel (%)
Askersund 192 3,7
Degerfors 201 4,7
Hallsberg 311 4,2
Hällefors 244 8,0
Karlskoga 672 4,8
Kumla 294 2,9
Laxå 123 4,9
Lekeberg 83 2,3
Lindesberg 500 4,6
Ljusnarsberg 165 8,0
Nora 207 4,3
Örebro 3 103 4,3
Örebro län 6 094 4,4
Riket 191 927 4,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta