Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2018-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2017-12-31 i Örebro län jämfört med riket

             

Ålder

Örebro län

Riket

 

Antal

Procent

Procent

 

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 374

8 984

2,8

3,0

2,9

3,1

5-9

8 815

9 275

2,9

3,1

2,9

3,1

10-14

8 115

8 559

2,7

2,9

2,8

3,0

15-19

8 024

8 771

2,7

2,9

2,6

2,8

20-24

9 861

10 301

3,3

3,4

2,9

3,2

25-29

10 098

10 912

3,4

3,7

3,5

3,7

30-34

8 809

9 216

2,9

3,1

3,2

3,4

35-39

8 307

8 717

2,8

2,9

3,0

3,2

40-44

8 812

9 069

2,9

3,0

3,1

3,2

45-49

9 412

9 756

3,1

3,3

3,2

3,3

50-54

9 545

9 878

3,2

3,3

3,3

3,4

55-59

8 456

8 639

2,8

2,9

2,9

2,9

60-64

8 600

8 364

2,9

2,8

2,8

2,8

65-69

8 867

8 695

3,0

2,9

2,8

2,7

70-74

9 131

8 833

3,1

3,0

2,8

2,7

75-79

6 361

5 761

2,1

1,9

2,0

1,8

80-84

4 177

3 314

1,4

1,1

1,4

1,1

85-89

3 120

1 877

1,0

0,6

1,0

0,6

90-94

1 681

711

0,6

0,2

0,5

0,2

95-99

502

148

0,2

0,0

0,1

0,0

100-

50

10

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

149 117

149 790

49,9

50,1

49,8

50,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta