Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag - Regionfakta
Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2018-01-17
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2017

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Askersund

924

3

0,3

Degerfors

658

17

2,6

Hallsberg

1 487

23

1,5

Hällefors

582

8

1,4

Karlskoga

2 275

0

0,0

Kumla

2 301

3

0,1

Laxå

514

4

0,8

Lekeberg

385

2

0,5

Lindesberg

1 287

10

0,8

Ljusnarsberg

280

2

0,7

Nora

673

1

0,1

Örebro

20 251

41

0,2

Örebro län

31 617

114

0,4

Riket

738 953

2 005

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta