Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Försörjningskvot

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2018-02-28
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2017

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Askersund 5 404 5 771 93,6
Degerfors 4 573 5 095 89,8
Hallsberg 7 269 8 663 83,9
Hällefors 3 511 3 598 97,6
Karlskoga 14 072 16 341 86,1
Kumla 9 769 11 737 83,2
Laxå 2 737 2 906 94,2
Lekeberg 3 676 4 192 87,7
Lindesberg 11 085 12 528 88,5
Ljusnarsberg 2 376 2 566 92,6
Nora 5 243 5 504 95,3
Örebro 62 440 87 851 71,1
Örebro län 132 155 166 752 79,3
Riket 4 345 661 5 774 581 75,3

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta