Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Försörjningskvot

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2018-02-28
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2017

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Askersund 5 404 5 771 93,6
Degerfors 4 573 5 095 89,8
Hallsberg 7 269 8 663 83,9
Hällefors 3 511 3 598 97,6
Karlskoga 14 072 16 341 86,1
Kumla 9 769 11 737 83,2
Laxå 2 737 2 906 94,2
Lekeberg 3 676 4 192 87,7
Lindesberg 11 085 12 528 88,5
Ljusnarsberg 2 376 2 566 92,6
Nora 5 243 5 504 95,3
Örebro 62 440 87 851 71,1
Örebro län 132 155 166 752 79,3
Riket 4 345 661 5 774 581 75,3
Demografisk försörjningskvot 2007-2017

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Askersund 80,3 81,5 82,5 84,0 84,7 86,7 88,3 90,7 91,5 92,4 93,6
Degerfors 79,5 81,4 82,7 83,3 83,8 85,5 85,4 86,6 87,2 87,7 89,8
Hallsberg 76,5 77,2 77,9 78,5 78,9 79,9 80,4 81,0 81,5 82,8 83,9
Hällefors 87,9 89,9 89,2 89,4 90,3 89,8 91,0 90,9 91,5 95,2 97,6
Karlskoga 78,8 80,1 81,6 82,2 83,1 83,3 84,2 84,0 84,8 84,6 86,1
Kumla 75,6 77,0 77,6 78,1 78,5 78,8 80,6 81,5 81,9 82,7 83,2
Laxå 82,9 82,4 84,7 85,0 85,2 86,9 88,5 90,3 92,0 94,6 94,2
Lekeberg 73,9 74,9 76,9 78,8 80,7 80,7 82,5 84,5 85,5 87,2 87,7
Lindesberg 77,8 78,4 79,4 80,4 82,1 82,5 82,9 83,9 85,8 87,1 88,5
Ljusnarsberg 85,9 86,0 85,4 86,7 88,1 87,0 86,4 87,7 86,1 89,1 92,6
Nora 81,8 82,4 83,4 85,0 86,4 88,6 89,7 91,9 92,2 93,1 95,3
Örebro 66,6 67,3 67,6 67,9 68,6 69,3 70,0 70,4 71,2 71,0 71,1
Örebro län 72,9 73,7 74,3 74,8 75,5 76,1 76,9 77,6 78,4 78,7 79,3
Riket 70,2 70,5 71,0 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Askersund 100 101 103 105 106 108 110 113 114 115 117
Degerfors 100 102 104 105 106 108 108 109 110 110 113
Hallsberg 100 101 102 103 103 104 105 106 107 108 110
Hällefors 100 102 101 102 103 102 103 103 104 108 111
Karlskoga 100 102 103 104 105 106 107 107 108 107 109
Kumla 100 102 103 103 104 104 107 108 108 109 110
Laxå 100 99 102 103 103 105 107 109 111 114 114
Lekeberg 100 101 104 107 109 109 112 114 116 118 119
Lindesberg 100 101 102 103 105 106 107 108 110 112 114
Ljusnarsberg 100 100 99 101 103 101 101 102 100 104 108
Nora 100 101 102 104 106 108 110 112 113 114 116
Örebro 100 101 101 102 103 104 105 106 107 107 107
Örebro län 100 101 102 103 104 104 106 106 108 108 109
Riket 100 101 101 102 102 103 104 104 105 106 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta