Infrastruktur

Örebro län är ett nordiskt logistik- och transportcentrum. Med sin nordsydliga sträckning knyter Bergslagsdiagonalen och Godsstråket genom Bergslagen ihop länet med Vätternbygden, Dalarna och Hälsingland. Europavägarna E18 och E20 samt Södra Stambanan och Mälarbanan kopplar samman Stockholm med Göteborg och Oslo. Flygplatsen Örebro Airport kompletterar bilden av Örebro län som ett nav i ett dynamiskt nätverk av transporter och kommunikation. (Källa: Länsstyrelsen i Örebro län)

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta