Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Örebro län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 5 968 322 010 1,9
Kor, uppfödning av kalvar 5 372 207 620 2,6
Kvigor, tjurar och stutar 11 737 499 556 2,3
Kalvar, under 1 år 11 140 472 159 2,4
Baggar och tackor 11 042 301 468 3,7
Lamm 10 610 304 611 3,5
Galtar för avel 30 1 574 1,9
Suggor för avel 4 660 139 627 3,3
Slaktsvin >20 kg 27 807 836 002 3,3
Smågrisar <20 kg 9 580 384 731 2,5
Höns 236 018 7 293 848 3,2
Värpkycklingar 311 284 1 994 435 15,6
Slaktkycklingar .. 9 075 870 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 34 217 1 501 345 2,3
Får 21 652 606 079 3,6
Svin 42 077 1 361 934 3,1
Höns 547 302 18 364 153 3,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta