Örebro län
Fakta & Perspektiv
294 941 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2017-06-07
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2016

Djurslag Örebro län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 6 173 330 883 1,87
Kor, uppfödning av kalvar 4 946 193 657 2,55
Kvigor, tjurar och stutar 11 166 489 217 2,28
Kalvar, under 1 år 11 277 475 917 2,37
Baggar och tackor 10 438 281 327 3,71
Lamm 10 881 296 847 3,67
Galtar för avel 32 1 481 2,16
Suggor för avel 5 284 138 983 3,80
Slaktsvin >20 kg 31 217 835 323 3,74
Smågrisar <20 kg 14 642 378 499 3,87
Höns 609 440 8 174 310 7,46
Värpkycklingar .. 1 575 281 0,00
Slaktkycklingar 54 063 9 002 683 0,00
Kalkoner .. .. ..
Hästar* 3 395 101 247 ..
Nötkreatur 33 562 1 489 674 2,25
Får 21 319 578 174 3,69
Svin 51 175 1 354 286 3,78
Höns 663 503 18 752 274 3,54

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta