Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2015

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Askersund 308 72
Degerfors 177 41
Hallsberg 386 90
Hällefors 265 62
Karlskoga 362 84
Kumla 284 66
Laxå 272 63
Lekeberg 172 40
Lindesberg 328 76
Ljusnarsberg 276 64
Nora 188 44
Örebro 419 98
Örebro län 358 83
Riket 429 100
BRP per invånare2004-2015. Tusental kronor

Kommun/Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Askersund 176 200 201 293 306 235 255 320 302 282 320 308
Degerfors 163 180 193 214 288 247 158 156 185 179 174 177
Hallsberg 240 234 224 269 232 247 264 319 367 345 347 386
Hällefors 181 222 222 244 293 238 196 241 256 278 248 265
Karlskoga 298 298 320 339 365 336 310 318 365 358 350 362
Kumla 197 288 257 254 251 269 323 316 299 361 375 284
Laxå 258 273 268 290 317 305 240 304 276 288 258 272
Lekeberg 107 113 112 121 132 141 132 143 156 161 164 172
Lindesberg 236 240 239 253 260 261 250 267 286 288 310 328
Ljusnarsberg 157 163 171 176 194 198 189 199 224 227 242 276
Nora 171 163 169 164 186 199 179 188 209 196 203 188
Örebro 275 289 299 323 336 352 323 350 403 389 399 419
Örebro län 274 277 303 314 313 301 324 339 346 342 349 358
Riket 312 322 341 360 367 354 375 387 387 393 406 429

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Askersund

56

62

59

81

83

66

68

83

78

72

79

72

Degerfors

52

56

57

59

78

70

42

40

48

46

43

41

Hallsberg

77

73

66

75

63

70

70

83

95

88

85

90

Hällefors

58

69

65

68

80

67

52

62

66

71

61

62

Karlskoga

96

93

94

94

99

95

83

82

94

91

86

84

Kumla

63

89

75

71

68

76

86

82

77

92

92

66

Laxå

83

85

79

81

86

86

64

78

71

73

64

63

Lekeberg

34

35

33

34

36

40

35

37

40

41

40

40

Lindesberg

76

75

70

70

71

74

67

69

74

73

76

76

Ljusnarsberg

50

51

50

49

53

56

50

51

58

58

60

64

Nora

55

51

50

46

51

56

48

49

54

50

50

44

Örebro

88

90

88

90

92

99

86

90

104

99

98

98

Örebro län

88

86

89

87

85

85

86

88

89

87

86

83

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2004=100

                         

Kommun/Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Askersund

100

114

114

166

174

134

145

182

172

160

182

175

Degerfors

100

110

118

131

177

152

97

95

113

110

107

109

Hallsberg

100

98

93

112

97

103

110

133

153

144

145

161

Hällefors

100

123

123

135

162

131

108

133

141

154

137

146

Karlskoga

100

100

107

114

122

113

104

107

122

120

117

121

Kumla

100

146

130

129

127

137

164

160

152

183

190

144

Laxå

100

106

104

112

123

118

93

118

107

112

100

105

Lekeberg

100

106

105

113

123

132

124

134

146

150

153

161

Lindesberg

100

102

101

107

110

111

106

113

121

122

131

139

Ljusnarsberg

100

104

109

112

124

126

120

127

143

145

154

176

Nora

100

95

99

96

109

116

104

110

122

115

119

110

Örebro

100

105

109

117

122

128

118

127

147

141

145

152

Örebro län

100

101

111

115

114

110

118

124

126

125

127

131

Riket

100

103

109

115

118

113

120

124

124

126

130

138

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta