Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // BRP per invånare, län

BRP per invånare, län

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per invånare 2015. Tusental kronor

Region BRP per invånare, tusental kr Index riket=100
Stockholms län 610 142
Uppsala län 396 92
Södermanlands län 305 71
Östergötlands län 374 87
Jönköpings län 369 86
Kronobergs län 399 93
Kalmar län 330 77
Gotlands län 325 76
Blekinge län 337 79
Skåne län 368 86
Hallands län 326 76
Västra Götalands län 434 101
Värmlands län 327 76
Örebro län 358 83
Västmanlands län 365 85
Dalarnas län 351 82
Gävleborgs län 335 78
Västernorrlands län 373 87
Jämtlands län 336 78
Västerbottens län 362 84
Norrbottens län 404 94
Riket 429 100
BRP per invånare 2004-2015. Tusental kronor

Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stockholms län 436 453 471 501 508 514 524 546 548 552 576 610
Uppsala län 283 297 315 318 335 324 338 351 355 371 379 396
Södermanlands län 246 253 265 289 296 262 300 308 309 297 298 305
Östergötlands län 267 277 291 314 314 316 329 339 339 346 357 374
Jönköpings län 283 276 302 327 333 301 316 336 336 341 352 369
Kronobergs län 286 272 310 336 343 309 338 350 353 363 367 399
Kalmar län 258 267 285 288 307 277 305 310 303 310 315 330
Gotlands län 242 247 259 271 267 264 276 292 293 304 309 325
Blekinge län 285 293 299 319 317 294 312 307 298 315 324 337
Skåne län 275 284 300 331 321 304 322 327 329 334 347 368
Hallands län 258 262 286 289 311 289 317 318 310 318 319 326
Västra Götalands län 310 319 342 358 367 347 368 380 377 388 404 434
Värmlands län 254 258 273 281 288 262 289 299 305 309 312 327
Örebro län 274 277 303 314 313 301 324 339 346 342 349 358
Västmanlands län 268 273 295 313 317 299 322 331 328 334 336 365
Dalarnas län 275 288 305 320 321 298 318 334 329 329 337 351
Gävleborgs län 262 272 287 291 303 294 313 303 310 313 325 335
Västernorrlands län 287 297 305 312 326 325 345 352 352 351 358 373
Jämtlands län 261 274 289 281 313 298 349 325 320 323 332 336
Västerbottens län 270 279 304 302 312 297 325 329 337 334 340 362
Norrbottens län 286 305 338 341 378 315 414 423 411 407 404 404
Riket 312 322 341 360 367 354 375 387 387 393 406 429

BRP per invånare. Index riket=100

                         

Region                    

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Stockholms län

137

140

141

138

139

138

145

140

141

142

140

142

Uppsala län

94

91

92

92

88

91

92

90

91

92

94

93

Södermanlands län

77

79

79

78

80

81

74

80

80

80

76

73

Östergötlands län

86

86

86

85

87

86

89

88

88

88

88

88

Jönköpings län

91

91

86

89

91

91

85

84

87

87

87

87

Kronobergs län

90

92

84

91

93

93

87

90

90

91

92

90

Kalmar län

86

83

83

84

80

84

78

81

80

78

79

78

Gotlands län

80

78

77

76

75

73

75

74

75

76

77

76

Blekinge län

89

91

91

88

89

86

83

83

79

77

80

80

Skåne län

90

88

88

88

92

87

86

86

84

85

85

85

Hallands län

86

83

81

84

80

85

82

85

82

80

81

79

Västra Götalands län  

101

99

99

100

99

100

98

98

98

97

99

100

Värmlands län

83

81

80

80

78

78

74

77

77

79

79

77

Örebro län

86

88

86

89

87

85

85

86

88

89

87

86

Västmanlands län

87

86

85

87

87

86

84

86

86

85

85

83

Dalarnas län

87

88

89

89

89

87

84

85

86

85

84

83

Gävleborgs län

83

84

84

84

81

83

83

83

78

80

80

80

Västernorrlands län

92

92

92

89

87

89

92

92

91

91

89

88

Jämtlands län

85

84

85

85

78

85

84

93

84

83

82

82

Västerbottens län

85

87

87

89

84

85

84

87

85

87

85

84

Norrbottens län

90

92

95

99

95

103

89

110

109

106

104

100

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

                         

BRP per invånare. Index år 2003=100

                         

Region                  

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Stockholms län

100

106

110

115

122

124

125

128

133

134

135

140

Uppsala län

100

101

106

112

113

119

115

120

125

126

132

135

Södermanlands län

100

107

110

115

126

129

114

130

134

134

129

130

Östergötlands län

100

103

107

113

122

122

122

128

131

131

134

138

Jönköpings län

100

104

102

111

121

123

111

117

124

124

126

130

Kronobergs län

100

107

101

116

125

128

115

126

131

132

135

137

Kalmar län

100

100

104

111

112

119

108

119

121

118

121

123

Gotlands län

100

102

104

109

114

112

111

116

123

123

128

130

Blekinge län

100

107

110

112

119

119

110

117

115

112

118

121

Skåne län

100

103

106

112

124

120

113

120

122

123

125

129

Hallands län

100

101

102

112

113

121

113

124

124

121

124

125

Västra Götalands län

100

103

106

113

119

122

115

122

126

125

128

134

Värmlands län

100

102

104

110

113

116

106

117

121

123

125

126

Örebro län

100

107

108

118

122

122

117

126

132

135

133

136

Västmanlands län

100

103

105

113

120

121

115

123

127

126

128

129

Dalarnas län

100

106

111

117

123

123

115

122

128

127

127

130

Gävleborgs län

100

106

110

116

118

123

119

127

123

126

127

132

Västernorrlands län

100

105

108

111

114

119

119

126

128

128

128

131

Jämtlands län

100

103

108

114

111

124

118

138

128

126

128

131

Västerbottens län

100

107

110

120

119

123

117

128

130

133

132

134

Norrbottens län

100

107

114

126

127

141

118

154

158

153

152

151

Riket

100

104

108

114

120

123

118

125

129

129

131

136

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta