Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2015. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Örebro län 866 781 445 672
Riket 897 874 534 774

BRP per sysselsatt 2001-2015. Tusental kronor, löpande priser

 
           

Örebro län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

529

491

302

433

 

2002

563

519

321

457

 

2003

618

539

351

490

 

2004

705

561

379

532

 

2005

705

581

377

537

 

2006

802

604

410

583

 

2007

822

591

415

588

 

2008

757

635

401

583

 

2009

721

654

406

579

 

2010

850

665

409

619

 

2011

879

687

427

645

 

2012

897

706

444

662

 

2013

878

723

445

661

 

2014

881

750

451

671

 

2015

866

781

445

672

 
           

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

606

555

337

498

 

2002

629

576

350

516

 

2003

665

602

367

540

 

2004

730

633

378

571

 

2005

741

656

391

588

 

2006

802

681

402

618

 

2007

837

698

422

643

 

2008

816

713

448

655

 

2009

771

715

462

648

 

2010

888

731

474

688

 

2011

877

754

487

702

 

2012

843

766

502

703

 

2013

842

784

511

713

 

2014

867

813

522

736

 

2015

897

874

534

774

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 
           

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2015. Index år 2001=100

         

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

106

106

106

106

2003

117

110

116

113

2004

133

114

125

123

2005

133

118

125

124

2006

152

123

136

135

2007

156

120

137

136

2008

143

129

133

135

2009

136

133

135

134

2010

161

136

136

143

2011

166

140

141

149

2012

170

144

147

153

2013

166

147

147

153

2014

167

153

149

155

2015

164

159

147

155

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

103

2003

110

109

109

108

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

138

126

125

129

2008

135

129

133

132

2009

127

129

137

130

2010

147

132

140

138

2011

145

136

144

141

2012

139

138

149

141

2013

139

141

152

143

2014

143

147

155

148

2015

148

158

158

155

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta