Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Disponibel inkomst per invånar…

Disponibel inkomst per invånare

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Disponibel inkomst visar hur mycket hushållen kan använda för privat konsumtion, t.ex. boende, livsmedel, kläder och transporter. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc.).
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Disponibel inkomst per invånare 2015, tusental kronor

Region Disponibel inkomst per invånare, tusental kr
Stockholms län 230
Uppsala län 201
Södermanlands län 190
Östergötlands län 194
Jönköpings län 193
Kronobergs län 193
Kalmar län 190
Gotlands län 189
Blekinge län 186
Skåne län 200
Hallands län 214
Västra Götalands län 201
Värmlands län 190
Örebro län 188
Västmanlands län 195
Dalarnas län 192
Gävleborgs län 187
Västernorrlands län 192
Jämtlands län 190
Västerbottens län 187
Norrbottens län 198
Riket 204
Disponibel inkomst per invånare 2004-2015. Tusental kronor

Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stockholms län 152 158 166 176 188 195 201 206 213 221 225 230
Uppsala län 134 138 145 153 161 167 173 179 186 191 197 201
Södermanlands län 130 134 141 150 158 161 166 174 179 182 187 190
Östergötlands län 129 132 138 147 154 161 166 173 179 182 188 194
Jönköpings län 128 132 140 150 157 160 167 175 181 185 191 193
Kronobergs län 130 135 144 150 158 162 167 174 179 181 188 193
Kalmar län 126 129 135 144 152 157 163 171 177 180 186 190
Gotlands län 123 126 133 141 148 155 162 169 173 181 184 189
Blekinge län 126 130 136 143 150 156 160 167 172 176 183 186
Skåne län 133 138 145 154 163 170 174 180 185 190 195 200
Hallands län 136 142 151 159 168 175 181 190 196 201 207 214
Västra Götalands län 133 137 144 154 162 168 173 181 187 191 198 201
Värmlands län 126 129 137 145 153 158 163 171 177 180 186 190
Örebro län 127 131 136 145 152 157 162 169 174 177 183 188
Västmanlands län 131 134 141 149 158 163 169 176 183 186 191 195
Dalarnas län 127 130 137 146 153 159 163 171 178 181 188 192
Gävleborgs län 127 131 137 145 153 158 163 170 175 178 184 187
Västernorrlands län 127 131 139 147 154 160 164 172 179 181 189 192
Jämtlands län 125 129 138 147 150 155 161 168 174 178 185 190
Västerbottens län 125 129 133 142 150 155 161 169 175 178 184 187
Norrbottens län 129 133 138 147 155 160 168 175 183 188 195 198
Riket 135 139 146 156 164 170 176 183 189 194 199 204
Disponibel inkomst per invånare 2004-2015. Index år 2004=100

Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stockholms län 100 104 109 116 124 128 132 136 140 145 148 151
Uppsala län 100 103 108 114 120 125 129 134 139 143 147 150
Södermanlands län 100 103 108 115 122 124 128 134 138 140 144 146
Östergötlands län 100 102 107 114 119 125 129 134 139 141 146 150
Jönköpings län 100 103 109 117 123 125 130 137 141 145 149 151
Kronobergs län 100 104 111 115 122 125 128 134 138 139 145 148
Kalmar län 100 102 107 114 121 125 129 136 140 143 148 151
Gotlands län 100 102 108 115 120 126 132 137 141 147 150 154
Blekinge län 100 103 108 113 119 124 127 133 137 140 145 148
Skåne län 100 104 109 116 123 128 131 135 139 143 147 150
Hallands län 100 104 111 117 124 129 133 140 144 148 152 157
Västra Götalands län 100 103 108 116 122 126 130 136 141 144 149 151
Värmlands län 100 102 109 115 121 125 129 136 140 143 148 151
Örebro län 100 103 107 114 120 124 128 133 137 139 144 148
Västmanlands län 100 102 108 114 121 124 129 134 140 142 146 149
Dalarnas län 100 102 108 115 120 125 128 135 140 143 148 151
Gävleborgs län 100 103 108 114 120 124 128 134 138 140 145 147
Västernorrlands län 100 103 109 116 121 126 129 135 141 143 149 151
Jämtlands län 100 103 110 118 120 124 129 134 139 142 148 152
Västerbottens län 100 103 106 114 120 124 129 135 140 142 147 150
Norrbottens län 100 103 107 114 120 124 130 136 142 146 151 153
Riket 100 103 108 116 121 126 130 136 140 144 147 151

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta