Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2015. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Örebro län 368 309 305 322
Riket 359 350 317 342

Lönesumma per sysselsatt 2001-2015. Tusental kronor, löpande priser

         

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

249

194

193

210

2002

250

207

202

218

2003

264

210

211

225

2004

277

218

218

234

2005

291

225

219

241

2006

302

233

225

249

2007

306

245

234

257

2008

311

259

251

271

2009

314

268

263

279

2010

317

270

270

282

2011

328

285

279

294

2012

341

293

288

304

2013

349

299

296

311

2014

363

302

303

318

2015

368

309

305

322

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

395

222

2002

249

234

404

229

2003

259

239

413

237

2004

271

246

421

244

2005

281

255

435

253

2006

292

265

449

262

2007

302

277

476

274

2008

313

289

508

286

2009

317

296

512

294

2010

323

301

525

300

2011

331

314

546

310

2012

340

324

558

319

2013

345

329

563

325

2014

353

337

574

332

2015

359

350

317

342

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2015. Index år 2000=100

         

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

100

107

105

104

2003

106

108

109

107

2004

111

112

113

111

2005

117

116

113

115

2006

121

120

117

118

2007

123

126

121

122

2008

125

133

130

129

2009

126

138

136

132

2010

127

139

139

134

2011

131

147

144

140

2012

137

151

149

145

2013

140

154

153

148

2014

146

156

157

151

2015

147

159

158

153

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

102

103

2003

108

105

105

106

2004

113

108

107

110

2005

117

112

110

114

2006

121

116

114

118

2007

126

122

121

123

2008

130

127

129

129

2009

132

130

130

132

2010

134

132

133

135

2011

138

137

138

139

2012

141

142

141

144

2013

143

144

143

146

2014

147

148

146

150

2015

149

153

80

154

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta