Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Skattekraft

Skattekraft

Senast uppdaterad 2017-12-19
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2018, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Askersund 195,2 93
Degerfors 184,1 88
Hallsberg 187,9 90
Hällefors 170,7 82
Karlskoga 193,7 93
Kumla 192,1 92
Laxå 183,1 88
Lekeberg 188,1 90
Lindesberg 185,7 89
Ljusnarsberg 165,4 79
Nora 190,0 91
Örebro 196,8 94
Örebro län 192,4 92
Riket 208,8 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta