Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Skattekraft

Skattekraft

Senast uppdaterad 2017-12-19
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2018, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Askersund 195,2 93
Degerfors 184,1 88
Hallsberg 187,9 90
Hällefors 170,7 82
Karlskoga 193,7 93
Kumla 192,1 92
Laxå 183,1 88
Lekeberg 188,1 90
Lindesberg 185,7 89
Ljusnarsberg 165,4 79
Nora 190,0 91
Örebro 196,8 94
Örebro län 192,4 92
Riket 208,8 100
Skattekraft 2007-2018. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 140,4 145,8 154,1 160,4 163,6 165,4 170,4 167,8 179,1 183,0 190,0 195,2
Degerfors 143,0 148,3 156,1 161,8 161,5 161,3 163,7 176,5 170,5 173,2 178,5 184,1
Hallsberg 140,3 144,8 150,7 157,9 158,2 159,5 162,7 168,6 171,3 175,3 181,5 187,9
Hällefors 134,8 141,0 146,2 153,6 149,3 150,7 152,5 168,0 159,8 163,9 165,7 170,7
Karlskoga 154,9 159,8 167,3 173,2 173,8 174,2 175,2 158,2 182,3 183,2 189,2 193,7
Kumla 138,5 143,3 149,6 154,6 158,5 159,6 163,9 180,5 173,1 176,9 183,5 192,1
Laxå 141,2 147,1 154,9 160,9 161,9 165,3 168,6 168,7 174,6 171,0 177,6 183,1
Lekeberg 135,0 141,1 150,1 157,0 158,3 161,3 163,6 176,3 176,1 176,2 180,3 188,1
Lindesberg 141,9 146,9 154,4 160,0 160,3 161,2 164,8 168,0 173,0 175,4 179,8 185,7
Ljusnarsberg 130,1 133,7 139,3 147,2 148,1 150,6 150,8 171,5 156,6 158,3 162,9 165,4
Nora 144,0 148,2 156,3 165,3 166,0 164,3 168,3 156,5 176,7 180,7 184,8 190,0
Örebro 144,3 149,4 155,5 162,7 163,9 165,6 169,3 174,7 178,6 182,6 190,0 196,8
Örebro län 143,6 148,6 155,3 162,0 163,1 164,4 167,7 174,2 176,5 179,6 186,1 192,4
Riket 152,4 157,8 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 173,0 190,3 194,2 201,9 208,8
Utveckling av skattekraften 2007-2018. Index riket=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 92 92 93 93 94 94 95 97 94 94 94 93
Degerfors 94 94 94 94 93 92 91 102 90 89 88 88
Hallsberg 92 92 91 91 91 91 90 97 90 90 90 90
Hällefors 88 89 88 89 86 86 85 97 84 84 82 82
Karlskoga 102 101 101 100 100 99 97 91 96 94 94 93
Kumla 91 91 90 89 91 91 91 104 91 91 91 92
Laxå 93 93 94 93 93 94 94 98 92 88 88 88
Lekeberg 89 89 91 91 91 92 91 102 93 91 89 90
Lindesberg 93 93 93 92 92 92 92 97 91 90 89 89
Ljusnarsberg 85 85 84 85 85 86 84 99 82 81 81 79
Nora 94 94 95 96 96 93 93 90 93 93 92 91
Örebro 95 95 94 94 94 94 94 101 94 94 94 94
Örebro län 94 94 94 94 94 93 93 101 93 92 92 92
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta