Örebro län
Fakta & Perspektiv
294 941 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2016-07-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2015. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Askersund 114 920
Degerfors 114 255
Hallsberg 85 659
Hällefors 93 675
Karlskoga 87 329
Kumla 93 933
Laxå 105 599
Lekeberg 107 956
Lindesberg 108 506
Ljusnarsberg 110 077
Nora 101 444
Örebro 96 045
Örebro län 101 617
Riket 100 463

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta