Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2017-06-30
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2016. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Askersund 130 664
Degerfors 125 308
Hallsberg 91 245
Hällefors 123 057
Karlskoga 92 502
Kumla 103 380
Laxå 121 537
Lekeberg 116 132
Lindesberg 116 805
Ljusnarsberg 139 255
Nora 108 497
Örebro 98 021
Örebro län 113 867
Riket 110 999

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta