2016-08-18

Befolkningsförändringar andra kvartalet!

Andra kvartalets befolkningssiffror med flyttningsnetto uppdaterat i "Snabbstatistik", diagram med jämförelse övriga län och riket. Folkmängden har ökat med 30 953 personer till 9 906 331 tom 30 juni 2016.

Copyright © 2017 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se