2017-02-15

Medelinkomst

Hushållens medelinkomst för riket visar en fortsatt skillnad på 30 procent högre inkomst för männen jämfört kvinnorna.  

I beräkningen av inkomst, som är ett vidare begrepp än lön, ingår kapitalinkomster, bostadsbidrag, föräldrapenning och studiemedel. Inkomst redovisas i statistiken som "årsinkomst". Inkomst påverkas tex av frånvaro, deltid- och heltidstjänstgöring samt övertid vilket kan jämföras med begreppet "månadslön" som i statistiken inte påverkas av dessa faktorer.

Inkomst kan användas för vidare analys av fördelningsfrågor och budgeteffekter medan lön är ett lämpligare mått för jämförelser av jämställdhet på arbetsmarknaden och näringsgrenar/yrkesgrupper.

Copyright © 2017 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se