2016-10-05

Nyregistrerade företag

Helårsstatistik "Nystartade företag" för 2015 uppdaterat i kapitlet Näringsliv.  Jämtlands län sticker ut med sina 13,1 företag per 1000 invånare vilket kan jämföras med 11,6 företag per 1000 invånare i riket och 15,5 i Stockholms län.

Copyright © 2017 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se