OM REGIONFAKTA

Regionfakta.com ger läsaren en snabb och lättillgänglig bild av länet och kommunerna i länet.

För att kunna leva upp till nya krav behövs kunskap och insikt om det egna länet och kommunerna. Vilka är tillgångarna och hindren för att få en långsiktigt livskraftig utveckling? Vilken bild får vi av länet och kommunerna vid en jämförelse med andra regioner och hela riket?

Statistiken på Regionfakta.com används av myndigheter i arbetet för regional utveckling men också av den intresserade allmänheten, massmedia, skolor och högskolor. De markerade länen på kartan är de som hittills valt att publicera länsfakta/kommunfakta på Regionfakta.com.

Finansiärer är regionförbund och länsstyrelser.

 

 

 

Copyright © 2017 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se