Senast uppdaterat

Kapitel  Tabell  Datum
Snabbstatistik Företagskonkurser 2018-03-16
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2018-03-12
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2018-03-12
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2018-03-12
Snabbstatistik Varsel 2018-03-12
Näringsliv Jordbruket - Åkerarealens användning 2018-03-08
Näringsliv Jordbruket - Jordbrukets djur 2018-03-08
Geografi Areal och befolkningstäthet 2018-03-06
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2018-03-06
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2018-03-06
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2018-03-05
Arbete Långtidsarbetslöshet 2018-02-28
Befolkning Demografisk försörjningskvot 2018-02-28
Energi Elproduktion efter produktionssätt 2018-02-28
Energi Industrins energianvändning, län 2018-02-28
Befolkning Utrikesfödda kvinnor och män 2018-02-27
Hälsa och ohälsa Skilsmässofrekvens 2018-02-26
Befolkning Befolkningsutveckling 1968 ff Norrbottens kommuner 2018-02-26
Befolkning Befolkningsförändring 25 år 2018-02-22
Befolkning Befolkningsförändring senaste året 2018-02-22
Befolkning Folkmängd 31 december; ålder 2018-02-22
Befolkning Andel 65 år och äldre av befolkningen 2018-02-22

Befolkning

Andel barn 0-15 år av defolkningen 2018-02-22

Befolkning

Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar 2018-02-22

Befolkning

Inrikes flyttningar 2018-02-22

Befolkning

Invandring och utvandring 2018-02-22

Befolkning

Befolkningsstruktur 2018-01-21

Snabbstatistik

Befolkningssiffror kvartal 4 2018-02-21

Infrastruktur

Personbilar per 1000 invånare 2018-02-20

Infrastruktur

Personbilar i trafik 2018-02-20

Snabbstatistik

Påbörjade bostadslägenheter kvartal 4 2018-02-20

Snabbstatistik

Färdigställda bostadslägenheter kvartal 4 2018-02-20

Snabbstatistik

Passagerare per flygplats 2018-02-20

Regional ekonomi

Lönesumma dag- och nattbefolkning 2018-02-19

Snabbstatistik

Företagskonkurser 2018-02-15

Snabbstatistik

Öppet arbetslösa 2018-02-12

Snabbstatistik

Arbetslösa i  program 2018-02-12

Snabbstatistik

Arbetslösa totalt 2018-02-12

Snabbstatistik

Varsel 2018-02-12

Arbete

15 största arbetsgivare Norrbottens kommuner 2018-02-07

Snabbstatistik

Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2018-02-07

Arbete

25 största arbetsgivarna 2018-02-06

Snabbstatistik

Nyregistrerade snöskortar 2018-02-05

Snabbstatistik

Nyregistrerade personbilar 2018-02-02

Befolkning

Medelinkomst 2018-01-31

Hälsa och ohälsa

Sjuk- och aktivitetsersättning 2018-01-29

Infrastruktur

Passagerare per flygplats 2018-01-29

Näringsliv

Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande 2018-01-22

Näringsliv

Anställda och egna företagare, kommun 2018-01-22

Näringsliv

Sysselsatta i turismberoende branscher 2018-01-22

Näringsliv

Andel sysselsatta i IT-företag 2018-01-22

Näringsliv

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet 2018-01-22

Arbete

Arbetspendling inom länet 2018-01-22

Arbete

Arbetspendling till övriga län 2018-01-22

Hälsa och ohälsa

Sjukpenningtal 2018-01-22

Befolkning

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag 2018-01-17

Snabbstatistik

Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2018-01-16

Infrastruktur

Gods per flygplats 2018-01-16

Arbete

Öppet arbetslösa 2018-01-16

Arbete

Sysselsatta i program 2018-01-16

Arbete

Arbetslösa totalt 2018-01-16

Arbete

Öppet arbetslösa 18-24 år 2018-01-16

Arbete

Öppet arbetslösa efter kön 2018-01-16

Befolkning

Föräldrapenning 2018-01-16
Befolkning Tillfällig föräldrapenning 2018-01-16

Snabbstatistik

Passagerare per flygplats

2018-01-15

Snabbstatistik

Företagskonkurser

2018-01-15

Snabbstatistik

Fastighetspriser

2018-01-11

Snabbstatistik

Öppet arbetslösa

2018-01-11

Snabbstatistik

Arbetslösa i  program

2018-01-11

Snabbstatistik

Arbetslösa totalt

2018-01-11
Snabbstatistik Varsel 2018-01-11
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2018-01-04
Infrastruktur Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2018-01-03
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2018-01-03
Utbildning Gymnasieexamen 2017-12-22
Regional ekonomi BRP per invånare, län 2017-12-20
Regional ekonomi BRP per invånare, kommun 2017-12-20
Regional ekonomi BRP per sysselsatt 2017-12-20
Regional ekonomi BRP per sysselsatta efter bransch 2017-12-20
Regional ekonomi BRP per bransch och sektor 2017-12-20
Regional ekonomi BRP energisektorns andel 2017-12-20
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt 2017-12-20
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt efter bransch 2017-12-20
Regional ekonomi Disponibel inkomst per invånare 2017-12-20
Regional ekonomi Kommunalskatt 2017-12-19
Regional ekonomi Skattekraft 2017-12-19
Utbildning Högskoleutbildningar i länet 2017-12-18
Utbildning Befolkningens studiedeltagande 2017-12-18
Näringsliv Arbetsställen efter antal anställda 2017-12-15
Näringsliv Antal arbetsställen med anställda 2017-12-15
Näringsliv Branschstruktur 2017-12-15
Näringsliv Arbetsställen efter kommun och näringsgren 2017-12-15
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-12-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-12-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-12-14

Snabbstatistik

Arbetslösa i  program

2017-12-14

Snabbstatistik

Arbetslösa totalt

2017-12-14

Snabbstatistik

Varsel

2017-12-14

Näringsliv

Export-/importföretag fördelade efter landområden

2017-12-12

Näringsliv

Export-/importföretag fördelade efter omsättningsklass

2017-12-12

Näringsliv

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

2017-12-08

Näringsliv

Sysselsatta per bransch

2017-12-08

Arbete

Andel sysselsatta, ålder

2017-12-07

Arbete

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

2017-12-07

Arbete

Antal förvärvsarbetande

2017-12-07

Snabbstatistik

Lönesummor, länen Kalmar, Gotland och Örebro

2017-12-06

Snabbstatistik

Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm

2017-12-05

Energi

Värmeverk, GWh

2017-12-04

Energi

Värmeverk, andelar efter produktionssätt

2017-12-04

Snabbstatistik

Nyregistrerade snöskotrar

2017-12-04

Snabbstatistik

Nyregistrerade personbilar

2017-12-04

Energi

Elförbrukning per län

2017-11-30

Energi

Elförbrukning, slutliga användare

2017-11-30

Energi

Elförbrukning i bostäder

2017-11-30

Energi

Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor

2017-11-30

Utbildning

Nationella prov, åk 3, svenska, svenska som andra språk, matematik

2017-11-30

Infrastruktur

Bredband via fiber

2017-11-22

Snabbstatistik

Påbörjade bostadslägenheter kvartal 3

2017-11-20

Snabbstatistik

Färdigställda bostadslägenheter kvartal 3

2017-11-20

Snabbstatistik

Företagskonkurser

2017-11-16

Snabbstatistik

Flygpassagerare

2017-11-16

Snabbstatistik

Öppet arbetslösa

2017-11-13

Snabbstatistik

I program

2017-11-13

Snabbstatistik

Arbetslösa totalt

2017-11-13

Snabbstatistik

Varsel

2017-11-13

Snabbstatistik

Befolkningssiffror kvartal 3

2017-11-08
Utbildning

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

2017-11-07
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2017-11-06
Energi Flerbostadshus fördelat efter uppvärmningssätt 2017-11-06
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-11-02
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-11-02
Infrastruktur Sjöfart, lassade och lossade varumängder 2017-10-31

Infrastruktur

Sjöfart, inrikes och utrikes

2017-10-31

Energi Vattenkraftproduktion

2017-10-30

Utbildning Högskolenybörjare per 1000 invånare 2017-10-30
Utbildning Gymnasiebehörighet 2017-10-27
Utbildning Betyg årskurs 9 2017-10-27
Utbildning Gymnasieexamen 2017-10-27
Miljö Klimatpåverkande utsläpp per invånare 2017-10-25
Geografi Större tätorter 2017-10-23
Snabbstatistik Flygpassagerare 2017-10-16
Snabbstatistik Fastighetspriser 2017-10-13
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-10-10
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2017-10-10
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-10-10
Snabbstatistik Varsel 2017-10-10
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2017-10-05
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-10-03
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-10-03
Näringsliv Nystartade företag 2017-09-19
Näringsliv Nya företag per 1000 invånare 2017-09-19
Näringsliv Kvinnliga företagare i nystartade företag 2017-09-19
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-09-18
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-09-18
Befolkning Ekonomiskt bistånd 2017-09-13
Hälsa och ohälsa Antal döda per 100 000 invånare efter dödsorsak 2017-09-12
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-09-11
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2017-09-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-09-11
Snabbstatistik Varsel 2017-09-11
Snabbstatistik Lönesummor länen Kalmar, Gotland och Örebro 2017-09-07
Regional ekonomi Kommunala investeringar 2017-09-07
Regional ekonomi Primärkommunala investeringar 2017-09-06
Regional ekonomi Landstingens investeringar 2017-09-05
Kultur och fritid Landstingens nettokostnader för kultur 2017-09-04
Kultur och fritid Landstingens driftskostnader för kultur 2017-09-04
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-09-04
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-09-04
Näringsliv Detaljhandelns omsättning med index 2017-09-01
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-08-28
Snabbstatistik Färdtjänsttillstånd 2017-08-24
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kvartal 2 2017-08-21
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kvartal 2 2017-08-21
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 2 2017-08-18
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-08-17
Snabbstatistik Fastighetspriser 2017-08-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-08-14
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2017-08-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-08-14
Snabbstatistik Varsel 2017-08-14
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-08-08
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-08-08
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-08-08
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-08-08
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping mm 2017-08-07
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-07-14
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2017-07-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-07-14
Snabbstatistik Varsel 2017-07-10
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping mm 2017-07-10
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-07-04
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-07-04
Samhällets service Kommunala kostnader äldre- och handikappomsorg 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader individ- och familjeomsorg 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2017-06-30
Samhällets service Kommunal kostnader för barnomsorg 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader grundskolan 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader gymnasieskolan 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader särskilt riktade insatser 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader kulturverksamhet 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd mm 2017-06-30
Samhällets service Kommunala kostnader affärsverksamhet 2017-06-30
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-06-21
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-06-21
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-06-15
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2017-06-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa totalt 2017-06-15
Snabbstatistik Varsel 2017-06-15
Snabbstatistik Lönesummor kv 1, Örebro län, Gotlands län och Kalmar län 2017-06-12
Snabbstatistik Fastighetspriser kvartal 1 2017-06-08
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping mm 2017-06-08
Näringsliv- Jordbruket Åkerarealens användning 2017-06-08
Näringsliv - Jordbruket Jordbrukets djur 2017-06-07
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-06-02
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-06-02
Infrastruktur Passagerare per flygplats 2017-06-02
Infrastruktur Gods per flygplats 2017-06-02
Politik Valresultat Sametinget 2017-06-01
Kultur och fritid Barnbokslån per barn 0-17 år 2017-05-31
Kultur och fritid Medielån per invånare 2017-05-31
Kultur och fritid Landstingens nettokostnader kultur 2017-05-30
Miljö Naturskyddade områden 2017-05-30
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter 2017-05-18
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter 2017-05-18
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-05-17
Infrastruktur Lastat gods på lastbil 2017-05-16
Energi Industrins energianvändning 2017-05-15
Energi Elproduktion efter produktionssätt 2017-05-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-05-15
Samhällets service Antal landstingsanställda läkare per 1000 invånare 2017-05-15
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 1 2017-05-12
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-05-10
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2017-05-10
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-05-10
Snabbstatistik Varsel 2017-05-10
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping mm 2017-05-08
Utbildning Högskolenybörjare per 1000 invånare 2017-05-03
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-05-03
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-05-03
Miljö Försäljning av handelsgödsel, kväve 2017-05-02
Miljö Försäljning av handelsgödsel, kalium 2017-05-02
Miljö Försäljning av handelsgödsel, fosfor 2017-05-02
Utbildning Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år 2017-04-24
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-04-18
Miljö Klimatpåverkande utsläpp per invånare 2017-04-18
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-04-18
Näringsliv Företagskonkurse 2017-04-11
Näringsliv Företagskonkurser; kommunerna 2017-04-11
Näringsliv Företagskonkurser fördelade efter storleksklass 2017-04-11
Näringsliv öretagskonkurser med fördelning på bransch 2017-04-11
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-04-10
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2017-04-10
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-04-10
Snabbstatistik Varsel 2017-04-10
Näringsliv Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2017-04-10
Näringsliv Hotellgäster efter målgrupp 2017-04-10
Näringsliv Antal övernattningar 2017-04-10
Näringsliv Övernattningar efter gästens nationalitet 2017-04-10
Hälsa och ohälsa Anmälda brott per 1000 invånare 2017-04-07
Hälsa och ohälsa Anmälda brott fördelade efter brott 2017-04-07
Hälsa och ohälsa Pågående långa sjukfall 2017-04-06
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2017-04-06
Befolkning Medborgarskap, in- och utvandrare 2017-04-05
Hälsa och ohälsa Läkemedelskostnader 2017-04-05 
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-04-04
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-04-04
Arbete Lång tid utan arbete 2017-03-24
Utbildning Utbildningsnivå utrikes/inrikes födda 2017-03-22
Hälsa och ohälsa Medellivslängd 2017-03-22
Näringsliv Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning 2017-03-20
Näringsliv Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch 2017-03-20
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner 2017-03-20
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; regionen  2017-03-20  
Utbildning Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön 2017-03-20
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-03-17
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-03-15
Snabbstatistik Lönesummor (Gotland, Kalmar, Uppsala, Örebro) 2017-03-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-03-13
Snabbstatistik I program 2017-03-13
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-03-13
Snabbstatistik Varsel 2017-03-13
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2017-03-07
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-03-07
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-03-07
Hälsa och ohälsa Skilsmässofrekvens 2017-02-28
Befolkning Utrikesfödda kvinnor och män 2017-02-27
Befolkning Invandring och utvandring 2017-02-24
Befolkning Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar 2017-02-24
Befolkning Inrikes flyttningar 2017-02-24
Befolkning Andel barn 0-15 år 2017-02-24
Befolkning Andel 65 år och äldre 2017-02-24
Befolkning Folkmängd per åldersgrupp 2017-02-24
Befolkning Befolkningsförändring senaste året 2017-02-24
Befolkning Befolkningsförändring 25 år 2017-02-24
Befolkning Befolkningsstruktur 2017-02-21
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 4 2017-02-21
Befolkning Föräldrapenning vid barns födelse 2017-02-20
Befolkning Tillfällig föräldrapenning för vård av barn 2017-02-20
Hälsa och ohälsa Sjukpenningtal 2017-02-20
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kvartal 4 2017-02-16
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kvartal 4 2017-02-16
Infrastruktur Personbilar per 1000 invånare 2017-02-16
Infrastruktur Personbilar i trafik 2017-02-16
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-02-16
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-02-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-02-13
Snabbstatistik I program 2017-02-13
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2017-02-13
Snabbstatistik Varsel 2017-02-13
Kultur och fritid Tillgång till fritidsboende 2017-02-10
Befolkning Medelinkomst 2017-02-07
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2017-02-06
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2017-02-02
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2017-02-02

 

F    
     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta