Frågor angående innehåll: e-mail Annelie Hansson tel 0920-23 77 91 mobil 070-646 35 59
Frågor angående grafik: e-mail Clary Lundberg tel 0920-23 77 93

Övriga produkter och tjänster: Pantzare Information AB tel 0920-23 77 90 (vx)
 

Questions about contents: e-mail Annelie Hansson tel +46 920-23 77 91 mobil +46 70 646 35 59
Questions about graph: e-mail Clary Lundberg tel +46 920-23 77 93

Other productions or services: Pantzare Information AB tel +46 920-23 77 90 (vx)

Copyright © 2017 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se