Skåne län

Fakta & Perspektiv

1 324 565 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län

Populär fakta

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta