Anmälda brott fördelade efter brottets art - Regionfakta
Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2018-03-27
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2017

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Skåne län

Riket          

Skåne län

Riket

Våldsbrott

14 938

109 425

32,7

10,9

Sexualbrott

2 225

23 473

5,1

2,3

Hot-, kränknings- och frihetsbrott

22 760

198 087

53,0

19,7

Vårdslöshets- och vållandebrott

1 219

8 107

2,7

0,8

Stöld-, rån- och häleribrott

67 347

491 067

130,7

48,8

Bilbrott

15 870

101 818

33,4

10,1

Skadegörelse (inkl. mordbrand)

19 207

182 680

40,3

18,2

Vissa trafikbrott

15 624

90 051

34,9

9,0

Alkohol- och narkotikabrott

12 485

131 710

26,1

13,1

Smugglings- och tullbrott

237

4 633

0,2

0,5

Vapenbrott

1 902

16 611

3,8

1,7

Bedrägeri- och förfalskningsbrott

11 011

224 011

22,3

22,3

Ekonomisk brottslighet

1 726

32 131

3,4

3,2

Miljöbrott (djur och natur)

773

7 897

2,9

0,8

Övriga brott

5 027

49 644

10,6

4,9

Summa brott

192 351

1 514 902

127,5

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet