Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2017-05-02
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2015/16, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 70
Uppsala län 95
Södermanlands län 75
Östergötlands län 100
Jönköpings län 38
Kronobergs län 48
Kalmar län 38
Gotlands län 76
Blekinge län 87
Skåne län 128
Hallands län 95
Västra Götalands län 81
Värmlands län 25
Örebro län 76
Västmanlands län 56
Dalarnas län 41
Gävleborgs län 21
Västernorrlands län 20
Jämtlands län 20
Västerbottens län 26
Norrbottens län 25
Riket 78

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta