Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Regional ekonomi // Kommunala investeringar

Kommunala investeringar

Senast uppdaterad 2018-09-19
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.

Kommunala investeringar 2017. Tusental kronor

Skåne län

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

8 973 098

76,3

Landstingskommun

2 785 630

23,7

Totalt

11 758 728

100

     

Riket

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

62 235 130

71,7

Landstingskommun

24 597 866

28,3

Totalt

86 832 996

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Kommunala investeringar 2000-2017. Tusental kronor

             

Skåne län

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

2000

3 615 594

627 500

4 243 094

85,2

14,8

100

2001

4 116 752

902 900

5 019 652

82,0

18,0

100

2002

4 070 744

1 110 597

5 181 341

78,6

21,4

100

2003

3 721 065

1 377 424

5 098 489

73,0

27,0

100

2004

3 846 725

699 890

4 546 615

84,6

15,4

100

2005

3 909 492

1 304 620

5 214 112

75,0

25,0

100

2006

4 209 470

1 903 560

6 113 030

68,9

31,1

100

2007

5 138 956

2 982 499

8 121 455

63,3

36,7

100

2008

5 598 387

1 175 909

6 774 296

82,6

17,4

100

2009

6 111 964

1 440 132

7 552 096

80,9

19,1

100

2010

6 666 441

2 903 837

9 570 278

69,7

30,3

100

2011

5 753 422

2 457 220

8 210 642

70,1

29,9

100

2012

6 407 660

2 149 742

8 557 402

74,9

25,1

100

2013

7 059 314

1 819 299

8 878 613

79,5

20,5

100

2014

7 062 852

1 838 787

8 901 639

79,3

20,7

100

2015

7 085 983

2 357 000

9 442 983

75,0

25,0

100

2016

7 896 760

2 632 000

10 528 760

75,0

25,0

100

2017

8 973 098

2 785 630

11 758 728

76,3

23,7

100

Riket

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

2000

21 618 132

5 864 420

27 482 552

78,7

21,3

100

2001

23 287 391

6 500 921

29 788 312

78,2

21,8

100

2002

25 087 103

7 111 308

32 198 411

77,9

22,1

100

2003

24 138 900

7 042 363

31 181 263

77,4

22,6

100

2004

24 540 390

6 693 190

31 233 580

78,6

21,4

100

2005

26 613 525

8 647 045

35 260 570

75,5

24,5

100

2006

30 197 530

10 994 422

41 191 952

73,3

26,7

100

2007

33 387 678

13 995 422

47 383 100

70,5

29,5

100

2008

36 876 818

9 199 343

46 076 161

80,0

20,0

100

2009

36 782 819

14 571 303

51 354 122

71,6

28,4

100

2010

35 950 545

18 945 399

54 895 944

65,5

34,5

100

2011

39 323 429

16 824 431

56 147 860

70,0

30,0

100

2012

43 210 818

16 051 634

59 262 452

72,9

27,1

100

2013

43 875 357

16 394 580

60 269 937

72,8

27,2

100

2014

48 307 623

19 522 915

67 830 538

71,2

28,8

100

2015

48 605 025

20 807 000

69 412 025

70,0

30,0

100

2016

52 926 945

22 758 000

75 684 945

69,9

30,1

100

2017

62 235 130

24 597 866

86 832 996

71,7

28,3

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

 

Utveckling av kommunala investeringar 2000-2017. Index år 2000=100

       

Skåne län

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

114

144

118

2002

113

177

122

2003

103

220

120

2004

106

112

107

2005

108

208

123

2006

116

303

144

2007

142

475

191

2008

155

187

160

2009

169

230

178

2010

184

463

226

2011

159

392

194

2012

177

343

202

2013

195

290

209

2014

195

293

210

2015

196

376

223

2016

218

419

248

2017

248

444

277

Riket

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

100

100

100

2002

108

109

108

2003

104

108

105

2004

105

103

105

2005

114

133

118

2006

130

169

138

2007

143

215

159

2008

158

142

155

2009

158

224

172

2010

154

291

184

2011

169

259

188

2012

186

247

199

2013

188

252

202

2014

193

275

211

2015

194

293

216

2016

211

320

235

2017

267

378

292

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta