Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Samhällets service // Antal läkare per 1000 invånare

Antal läkare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2016-05-03
Förklaring
Sveriges Kommuner och Landsting producerar en årlig statistik över anställda i landsting och regioner per den 1 november. För personalstatistiken används individuppgifter som bygger på löneadministrativt material. För samtliga landsting och regioner görs ett uttag ur registren i anslutning till lönekörningen för november. Personalstatistiken omfattar anställda i landstingen samt vissa landstingsägda och personalägda bolag. I statistiken ingår inte förtroendevalda eller uppdragstagare samt timavlönade som arbetar mindre än 8 timmar under mätmånaden.
PDF
Diagram nuläge

Antal landstingsanställda läkare per landsting 2016

 

 

 

 

 

Landsting/Region

Antal anställda

Antal årsarbetare

Folkmängd 2015

Antal årsarbetare per 1000 inv.

Stockholms läns

6 295

5 034

2 269 060

2,2

Uppsala län

1 676

1 394

361 373

3,9

Södermanlands läns

880

735

288 097

2,6

Östergötlands läns

1 933

1 642

452 105

3,6

Jönköpings läns

1 190

1 000

352 735

2,8

Kronobergs läns

607

513

194 628

2,6

Kalmar läns

841

718

242 301

3,0

Blekinge läns

545

472

158 453

3,0

Skåne läns

4 767

3 957

1 324 565

3,0

Hallands läns

979

788

320 333

2,5

Västra Götalands läns

5 887

4 971

1 671 783

3,0

Värmlands läns

885

735

279 334

2,6

Örebro läns

1 189

1 013

294 941

3,4

Västmanlands läns

763

641

267 629

2,4

Dalarnas läns

960

809

284 531

2,8

Gävleborgs läns

930

766

284 586

2,7

Västernorrlands läns

755

644

245 572

2,6

Jämtlands läns

500

406

128 673

3,2

Västerbottens läns

1 353

1 110

265 881

4,2

Norrbottens läns

792

668

250 570

2,7

Samtliga landsting *)

33 727

28 016

9 995 153

2,8

Källa: Sveriges kommuner och landsting

*) Anställda inom Gotlands kommun ingår ej.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta