Senast uppdaterat

Kapitel  Tabell  Datum        
Näringsliv Arbetsställen efter antal anställda 2018-12-10
Näringsliv Antal arbetsställen med anställda 2018-12-10
Näringsliv Branschstruktur 2018-12-10
Näringsliv Arbetsställen efter kommun och näringsgren 2018-12-10
Energi Värmeverk, andelar efter produktionssätt 2018-12-07
Energi Värmeverk, GWh 2018-12-06
Näringsliv Export-/importföretag fördelade efter landområden 2018-12-04
Näringsliv Export-/importföretag fördelade efter omsättningsklass 2018-12-04
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2018-12-04
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2018-12-04
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2018-12-04
Energi Vattenkraftproduktion 2018-12-04
Energi Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2018-12-03

Energi

Elförbrukning i bostäder 2018-12-03

Energi

Elförbrukning per län 2018-12-03

Energi

Elförbrukning, slutliga användare 2018-12-03

Näringsliv

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2018-12-03

Näringsliv

Sysselsatta per bransch 2018-12-03

Utbildning

Nationella prov åk 3 svenska 2018-11-30

Utbildning

Nationella prov åk 3 svenska som andra språk 2018-11-30

Utbildning

Nationella prov åk 3 matematik 2018-11-30

Arbete

Andel sysselsatta, ålder 2018-11-29

Arbete

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper 2018-11-29

Arbete

Antal förvärvsarbetande 2018-11-29

Snabbstatistik

Passagerare per flygplats 2018-11-21

Snabbstatistik

Påbörjade bostadslägenheter kvartal 3 2018-11-19

Snabbstatistik

Färdigställda bostadslägenheter kvartal 3 2018-11-19

Snabbstatistik

Företagskonkurser 2018-11-19

Snabbstatistik

Varsel 2018-11-13

Snabbstatistik

Öppet arbetslösa 2018-11-13

Snabbstatistik

Arbetslösa i program 2018-11-13

Snabbstatistik

Arbetslösa totalt 2018-11-13

Snabbstatistik

Befolkningssiffror kvartal 3 2018-11-12

Snabbstatistik

Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2018-11-05

Snabbstatistik

Nyregistrerade snöskotrar 2018-11-05

Snabbstatistik

Nyregistrerade personbilar 2018-11-02

Snabbstatistik

Fastighetspriser kvartal 3 2018-10-26

Utbildning

Betyg årskurs 6 2018-10-25

Hälsa och ohälsa

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak 2018-10-24

Snabbstatistik

Passagerare per flygplats 2018-10-17

Snabbstatistik

Företagskonkurser 2018-10-15

Utbildning

Högskolenybörjare 2018-10-15

Befolkning och hushåll

Ekonomiskt bistånd 2018-10-12

Snabbstatistik

Öppet arbetslösa 2018-10-12

Snabbstatistik

Arbetslösa i program 2018-10-12

Snabbstatistik

Arbetslösa totalt 2018-10-12

Snabbstatistik

Varsel 2018-10-12

Snabbstatistik

Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2018-10-05

Politik

Kvinnor och män i landstingsfullmäktige 2018-10-02

Politik

kvinnor och män i landstingsfullmäktige 2018-10-02

Snabbstatistik

Nyregistrerade personbilar 2018-10-02

Snabbstatistik

Nyregistrerade snöskotrar 2018-10-02

Utbildning

Gymnasiebehörighet 2018-10-01

Utbildning

Betyg årskurs 9 2018-10-01

Kultur och fritid

Länets museer 2018-10-01

Politik

Valresultat landstingsvalet 2018-09-26

Politik

Valdeltagande kommunvalet 2018-09-26

Politik

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018-09-25

Geografi

Markanvändningen 2018-09-24

Regional ekonomi

Kommunala investeringar 2018-09-18

Regional ekonomi

Primärkommunala investeringar 2018-09-19

Snabbstatistik

Passagerare per flygplats 2018-09-18

Politik

Valresultat riksdagsvalet 2018-09-18

Snabbstatistik

Företagskonkurser 2018-09-17

Snabbstatistik

Varsel 2018-09-12

Snabbstatistik

Öppet arbetslösa 2018-09-12

Snabbstatistik

Arbetslösa i program 2018-09-12
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2018-09-12

Snabbstatistik

Lönesummor, Örebro län och Gotlands län 2018-09-10

Snabbstatistik

Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2018-09-05

Snabbstatistik

Nyregistrerade snöskotrar 2018-09-05

Näringsliv

Detaljhandelns omsättning med index 2018-09-04

Snabbstatistik

Nyregistrerade personbilar 2018-09-04

Kultur och fritid

Landstingens nettokostnader för kultur 2018-08-27

Kultur och fritid

Landstingens driftskostnader för kultur 2018-08-27

Regional ekonomi

Landstingens investeringar 2018-08-27

Snabbstatistik

Fastighetspriser kvartal 2 2018-08-27

Snabbstatistik

Passagerare per flygplats 2018-08-22

Snabbstatistik

Färdigställda bostadslägenheter kvartal 2 2018-08-20

Snabbstatistik

Påbörjade bostadslägenheter kvartal 2 2018-08-20

Snabbstatistik

Befolkningssiffror kvartal 2 2018-08-17

Samhällets service

Färdtjänsttillstånd 2018-08-16

Snabbststistik

Företagskonkurser 2018-08-15

Snabbstatistik

Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2018-08-13

Snabbstatistik

Nyregistrerade personbilar 2018-08-13

Snabbstatistik

Öppet arbetslösa 2018-08-13

Snabbstatistik

Arbetslösa i program 2018-08-13

Snabbstatistik

Arbetslösa totalt 2018-08-13

Snabbstatistik

Varsel 2018-08-13

Samhällets service

Färdtjänst, enkelresor 2018-07-11

Snabbstatistik

Öppet arbetslösa 2018-07-11

Snabbstatistik

Arbetslösa i program 2018-07-11

Snabbstatistik

Arbetslösa totalt 2018-07-11

Snabbstatistik

Varsel 2018-07-11

Snabbstatistik

Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2018-07-09

Snabbstatistik

Nyregistrerade personbilar 2018-07-09

Snabbstatistik

Nyregistrerade snöskotrar 2018-07-09

Näringsliv

Nystartade företag 2018-06-21

Näringsliv

Nya företag per 1000 invånare 2018-06-21

Näringsliv

Kvinnliga företagare i nystartade företag 2018-06-21

Samhällets service

Kommunala kostnader - äldreomsorg 2018-06-20

Samhällets service

Kommunala kostnader - funktionsnedsatta 2018-06-20

Samhällets service

Kommunala kostnader - individ- och familjeomsorg 2018-06-20

Samhällets service

Kommunala kostnader - fritidsverksamhet 2018-06-20

Samhällets service

Kommunala kostnader - barnomsorg 2018-06-20

Samhällets service

Kommunala kostnader - grundskola 2018-06-20

Samhällets service

Kommunala kostnader - gymnasieskola 2018-06-20

Samhällets service

Kommunala kostnader - särskilt riktade insatser 2018-06-20

Samhällets service

Kommunala kostnader - kulturverksamhet 2018-06-20

Samhällets service

Kommunala kostnader - infrastruktur, skydd mm 2018-06-20

Samhällets service

Kommunala kostnader - affärsverksamhet 2018-06-20

Snabbstatistik

Passagerare per flygplats 2018-06-18

Snabbstatistik

Företagskonkurser 2018-06-18

Snabbstaistik

Öppet arbetslösa 2018-06-14
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2018-06-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2018-06-14
Snabbstatistik Varsel 2018-06-14
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2018-06-05
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2018-06-04
Energi Flerbostadshus fördelat efter uppvärmningssätt 2018-05-29
Energi Småhus, uppvärmningssätt 2018-05-29
Utbildning Studiecirkeldeltagande per 1000 invånare 2018-05-29
Kultur och fritid Medielån per invånare 2018-05-23
Kultur och fritid Barnbokslån per barn 2018-05-23
Miljö Naturskyddade områden 2018-05-23
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2018-05-21
Infrastruktur Lastat gods på lastbil 2018-05-21
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kvartal 1 2018-05-17
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kvartal 1 2018-05-17
Befolkning Medborgarskap, in- och utvandrare 2018-05-16
Snabbstatistik Företagskonkurser 2018-05-15
Infrastruktur Sjöfart, lastade och lossade varumängder 2018-05-14
Infrastruktur Sjöfart, inrikes och utrikes 2018-05-14
Snabbstatistik Varsel 2018-05-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2018-05-14
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2018-05-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2018-05-14
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 1 2018-05-09
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2018-05-08
Samhällets service Antal läkare per 1000 invånare 2018-05-07
Befolkning Antal rivna lägenheter 2018-05-07
Samhällets service Avstånd till livsmedelsbutik 2018-05-03
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2018-05-03
Energi Näranslutna solcellsanläggningar 2018-05-02
Snabbstatistik Fastighetspriser kvartal 1 2018-04-27
Miljö Försäljning av handelsgödsel, kväve 2018-04-25
Miljö Försäljning av handelsgödsel, fosfor 2018-04-25
Miljö Försäljning av handelsgödsel, kalium 2018-04-25
Utbildning Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år 2018-04-19
Snabbstatistik Företagskonkurser 2018-04-16
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2018-04-16
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2018-04-11
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2018-04-11
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2018-04-11
Snabbstatistik Varsel 2018-04-11
Näringsliv Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2018-04-09
Näringsliv Hotellgästerna fördelade efter målgrupp 2018-04-09
Näringsliv Övernattningar efter gästernas nationalitet 2018-04-09
Näringsliv Antal övernattningar 2018-04-09
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2018-04-06
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2018-04-04
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2018-04-04
Hälsa och ohälsa Läkemedelskostnader 2018-04-04
Infrastruktur Bredband via fiber 2018-04-03
Näringsliv Företagskonkurser 2018-03-28
Näringsliv Företagskonkurser; kommunerna 2018-03-28
Näringsliv Företagskonkurser fördelade efter storleksklass 2018-03-28
Näringsliv Företagskonkurser med fördelning på bransch 2018-03-28
Geografi Städer 2018-03-28
Hälsa och ohälsa Anmälda brott fördelade efter  brottets art 2018-03-26
Hälsa och ohälsa Anmälda brott per 1000 invånare 2018-03-26
Hälsa och ohälsa Medellivslängd 2018-03-21
Hälsa och ohälsa Pågående långa sjukfall 2018-03-21
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2018-03-20
Näringsliv Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning 2018-03-20
Näringsliv Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch 2018-03-20
Utbildning Påbörjat högskola inom 3 år, kön 2018-03-20
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år 2018-03-20
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år kommuner 2018-03-20
Utbildning Utbildningsnivå inrikes/utrikes födda 2018-03-20
Snabbstatistik Företagskonkurser 2018-03-16
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2018-03-12
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2018-03-12
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2018-03-12
Snabbstatistik Varsel 2018-03-12
Näringsliv Jordbruket - Åkerarealens användning 2018-03-08
Näringsliv Jordbruket - Jordbrukets djur 2018-03-08
Geografi Areal och befolkningstäthet 2018-03-06
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2018-03-06
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2018-03-06
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2018-03-05
Arbete Långtidsarbetslöshet 2018-02-28
Befolkning Demografisk försörjningskvot 2018-02-28
Energi Elproduktion efter produktionssätt 2018-02-28
Energi Industrins energianvändning, län 2018-02-28
Befolkning Utrikesfödda kvinnor och män 2018-02-27
Hälsa och ohälsa Skilsmässofrekvens 2018-02-26
Befolkning Befolkningsutveckling 1968 ff Norrbottens kommuner 2018-02-26
Befolkning Befolkningsförändring 25 år 2018-02-22
Befolkning Befolkningsförändring senaste året 2018-02-22
Befolkning Folkmängd 31 december; ålder 2018-02-22
Befolkning Andel 65 år och äldre av befolkningen 2018-02-22

Befolkning

Andel barn 0-15 år av defolkningen 2018-02-22

Befolkning

Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar 2018-02-22

Befolkning

Inrikes flyttningar 2018-02-22

Befolkning

Invandring och utvandring 2018-02-22

Befolkning

Befolkningsstruktur 2018-01-21

Snabbstatistik

Befolkningssiffror kvartal 4 2018-02-21

Infrastruktur

Personbilar per 1000 invånare 2018-02-20

Infrastruktur

Personbilar i trafik 2018-02-20

Snabbstatistik

Påbörjade bostadslägenheter kvartal 4 2018-02-20

Snabbstatistik

Färdigställda bostadslägenheter kvartal 4 2018-02-20

Snabbstatistik

Passagerare per flygplats 2018-02-20

Regional ekonomi

Lönesumma dag- och nattbefolkning 2018-02-19

Snabbstatistik

Företagskonkurser 2018-02-15

Snabbstatistik

Öppet arbetslösa 2018-02-12

Snabbstatistik

Arbetslösa i  program 2018-02-12

Snabbstatistik

Arbetslösa totalt 2018-02-12

Snabbstatistik

Varsel 2018-02-12

Arbete

15 största arbetsgivare Norrbottens kommuner 2018-02-07

Snabbstatistik

Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2018-02-07

Arbete

25 största arbetsgivarna 2018-02-06

Snabbstatistik

Nyregistrerade snöskortar 2018-02-05

Snabbstatistik

Nyregistrerade personbilar 2018-02-02

Befolkning

Medelinkomst 2018-01-31

Hälsa och ohälsa

Sjuk- och aktivitetsersättning 2018-01-29

Infrastruktur

Passagerare per flygplats 2018-01-29

Näringsliv

Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande 2018-01-22

Näringsliv

Anställda och egna företagare, kommun 2018-01-22

Näringsliv

Sysselsatta i turismberoende branscher 2018-01-22

Näringsliv

Andel sysselsatta i IT-företag 2018-01-22

Näringsliv

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet 2018-01-22

Arbete

Arbetspendling inom länet 2018-01-22

Arbete

Arbetspendling till övriga län 2018-01-22

Hälsa och ohälsa

Sjukpenningtal 2018-01-22

Befolkning

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag 2018-01-17

Snabbstatistik

Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2018-01-16

Infrastruktur

Gods per flygplats 2018-01-16

Arbete

Öppet arbetslösa 2018-01-16

Arbete

Sysselsatta i program 2018-01-16

Arbete

Arbetslösa totalt 2018-01-16

Arbete

Öppet arbetslösa 18-24 år 2018-01-16

Arbete

Öppet arbetslösa efter kön 2018-01-16

Befolkning

Föräldrapenning 2018-01-16
Befolkning Tillfällig föräldrapenning 2018-01-16

Snabbstatistik

Passagerare per flygplats

2018-01-15

Snabbstatistik

Företagskonkurser

2018-01-15

Snabbstatistik

Fastighetspriser

2018-01-11

Snabbstatistik

Öppet arbetslösa

2018-01-11

Snabbstatistik

Arbetslösa i  program

2018-01-11

Snabbstatistik

Arbetslösa totalt

2018-01-11
Snabbstatistik Varsel 2018-01-11
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2018-01-04
Infrastruktur Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2018-01-03
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2018-01-03
Utbildning Gymnasieexamen 2017-12-22
Regional ekonomi BRP per invånare, län 2017-12-20
Regional ekonomi BRP per invånare, kommun 2017-12-20
Regional ekonomi BRP per sysselsatt 2017-12-20
Regional ekonomi BRP per sysselsatta efter bransch 2017-12-20
Regional ekonomi BRP per bransch och sektor 2017-12-20
Regional ekonomi BRP energisektorns andel 2017-12-20
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt 2017-12-20
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt efter bransch 2017-12-20
Regional ekonomi Disponibel inkomst per invånare 2017-12-20
Regional ekonomi Kommunalskatt 2017-12-19
Regional ekonomi Skattekraft 2017-12-19
Utbildning Högskoleutbildningar i länet 2017-12-18
Utbildning Befolkningens studiedeltagande 2017-12-18
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2017-12-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2017-12-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2017-12-14

Snabbstatistik

Arbetslösa i  program

2017-12-14

Snabbstatistik

Arbetslösa totalt

2017-12-14

Snabbstatistik

Varsel

2017-12-14

Snabbstatistik

Lönesummor, länen Kalmar, Gotland och Örebro

2017-12-06

Snabbstatistik

Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm

2017-12-05

Snabbstatistik

Nyregistrerade snöskotrar

2017-12-04

Infrastruktur

Bredband via fiber

2017-11-22

 

F    
     
previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta