Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2018-10-01
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2017/2018

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Bjuv

179

79,9

78,8

73,7

76,0

20,1

Bromölla

145

80,0

77,9

77,2

77,2

20,0

Burlöv

174

75,3

74,7

70,1

69,0

24,7

Båstad

139

90,6

89,2

86,3

87,1

9,4

Eslöv

386

80,3

79,0

77,5

77,2

19,7

Helsingborg

1 562

84,1

83,4

82,1

81,7

15,9

Hässleholm

665

75,2

74,3

73,1

71,3

24,8

Höganäs

289

93,4

93,4

93,1

90,7

6,6

Hörby

178

83,7

80,9

77,5

78,7

16,3

Höör

171

80,7

80,1

79,5

76,0

19,3

Klippan

177

68,9

67,8

66,7

66,7

31,1

Kristianstad

923

80,5

79,7

77,8

76,3

19,5

Kävlinge

392

95,2

94,4

93,4

92,1

4,8

Landskrona

521

83,9

83,5

81,4

82,1

16,1

Lomma

313

91,7

91,1

90,4

90,1

8,3

Lund

1 521

90,6

90,3

89,8

88,6

9,4

Malmö

2 847

78,7

78,0

76,5

76,3

21,3

Osby

143

78,3

78,3

78,3

74,8

21,7

Perstorp

85

83,5

82,4

81,2

78,8

16,5

Simrishamn

220

76,8

75,9

75,5

71,8

23,2

Sjöbo

170

82,9

81,8

80,0

80,6

17,1

Skurup

176

85,8

84,1

83,0

83,0

14,2

Staffanstorp

309

83,5

82,2

81,2

79,6

16,5

Svalöv

163

77,9

76,1

69,9

69,3

22,1

Svedala

271

91,9

90,8

89,3

89,7

8,1

Tomelilla

122

64,8

64,8

62,3

61,5

35,2

Trelleborg

475

88,4

87,6

86,3

85,7

11,6

Vellinge

473

95,6

95,3

94,7

94,5

4,4

Ystad

361

89,8

89,8

89,8

89,5

10,2

Åstorp

185

87,0

83,2

75,1

76,8

13,0

Ängelholm

442

89,8

88,9

87,8

85,7

10,2

Örkelljunga

128

78,9

77,3

75,8

77,3

21,1

Östra Göinge

179

66,5

65,9

64,2

60,9

33,5

Skåne län

14 484

83,6

82,8

81,3

80,6

16,4

Riket

110 583

84,4

83,5

81,9

81,0

15,6

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2017/2018

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018
Bjuv 92,8 90,2 91,4 89,9 82,3 79,9
Bromölla 91,3 86,8 85,0 79,3 74,6 80,0
Burlöv 84,8 82,5 82,3 87,7 78,9 75,3
Båstad 92,2 94,8 91,5 88,4 87,5 90,6
Eslöv 88,2 87,8 83,7 88,1 83,9 80,3
Helsingborg 88,8 87,2 83,3 89,2 85,5 84,1
Hässleholm 85,1 84,4 80,0 82,5 73,6 75,2
Höganäs 90,3 93,4 91,0 94,9 88,2 93,4
Hörby 92,9 85,1 83,2 81,6 77,5 83,7
Höör 88,6 86,0 87,8 91,6 77,0 80,7
Klippan 85,6 82,3 81,3 88,1 70,1 68,9
Kristianstad 86,7 86,4 81,2 84,8 78,3 80,5
Kävlinge 93,6 93,3 91,3 93,9 89,2 95,2
Landskrona 83,8 82,2 84,6 85,1 78,9 83,9
Lomma 97,0 95,4 95,7 96,8 93,4 91,7
Lund 94,0 91,8 92,6 95,3 92,7 90,6
Malmö 80,2 79,5 78,2 81,2 76,3 78,7
Osby 89,5 81,1 84,9 90,5 77,2 78,3
Perstorp 78,7 84,1 90,9 78,5 57,5 83,5
Simrishamn 85,6 88,8 88,1 89,6 77,2 76,8
Sjöbo 84,9 81,0 72,4 89,0 78,1 82,9
Skurup 93,5 90,5 89,3 92,0 87,9 85,8
Staffanstorp 94,1 86,2 88,4 89,9 89,5 83,5
Svalöv 81,2 76,8 82,9 86,2 74,0 77,9
Svedala 93,5 89,6 87,6 94,8 92,1 91,9
Tomelilla 85,4 82,1 76,0 85,2 71,7 64,8
Trelleborg 86,9 88,6 92,7 87,3 85,4 88,4
Vellinge 97,6 98,8 97,6 96,7 96,5 95,6
Ystad 97,0 93,7 93,8 92,6 89,8 89,8
Åstorp 86,2 84,8 80,7 75,6 76,7 87,0
Ängelholm 92,9 91,3 86,7 92,3 86,3 89,8
Örkelljunga 89,1 91,2 84,3 82,6 68,5 78,9
Östra Göinge 84,4 82,2 74,8 80,0 74,0 66,5
Skåne län 87,8 86,5 84,9 87,6 82,3 83,6
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2017/2018. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018
Bjuv 100 97 98 97 89 86
Bromölla 100 95 93 87 82 88
Burlöv 100 97 97 103 93 89
Båstad 100 103 99 96 95 98
Eslöv 100 100 95 100 95 91
Helsingborg 100 98 94 100 96 95
Hässleholm 100 99 94 97 86 88
Höganäs 100 103 101 105 98 103
Hörby 100 92 90 88 83 90
Höör 100 97 99 103 87 91
Klippan 100 96 95 103 82 80
Kristianstad 100 100 94 98 90 93
Kävlinge 100 100 98 100 95 102
Landskrona 100 98 101 102 94 100
Lomma 100 98 99 100 96 95
Lund 100 98 99 101 99 96
Malmö 100 99 98 101 95 98
Osby 100 91 95 101 86 87
Perstorp 100 107 116 100 73 106
Simrishamn 100 104 103 105 90 90
Sjöbo 100 95 85 105 92 98
Skurup 100 97 96 98 94 92
Staffanstorp 100 92 94 96 95 89
Svalöv 100 95 102 106 91 96
Svedala 100 96 94 101 99 98
Tomelilla 100 96 89 100 84 76
Trelleborg 100 102 107 100 98 102
Vellinge 100 101 100 99 99 98
Ystad 100 97 97 95 93 93
Åstorp 100 98 94 88 89 101
Ängelholm 100 98 93 99 93 97
Örkelljunga 100 102 95 93 77 89
Östra Göinge 100 97 89 95 88 79
Skåne län 100 99 97 100 94 95
Riket 100 99 98 100 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta