Gymnasiebehörighet - Regionfakta
Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2017-10-20
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2016/2017

Kommun/Region            

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt   program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Bjuv

186

82,3

81,2

77,4

78,5

17,7

Bromölla

126

74,6

73,8

69,0

69,8

25,4

Burlöv

180

78,9

78,9

74,4

77,8

21,1

Båstad

128

87,5

85,9

81,3

84,4

12,5

Eslöv

372

83,9

83,1

80,9

82,8

16,1

Helsingborg

1 576

85,5

84,7

82,9

82,5

14,5

Hässleholm

613

73,6

73,1

71,8

70,8

26,4

Höganäs

287

88,2

88,2

87,8

87,5

11,8

Hörby

182

77,5

76,4

74,2

72,0

22,5

Höör

183

77,0

76,0

74,3

72,1

23,0

Klippan

211

70,1

69,7

69,7

65,9

29,9

Kristianstad

988

78,3

77,1

75,4

75,2

21,7

Kävlinge

342

89,2

87,7

86,8

85,7

10,8

Landskrona

503

78,9

78,1

77,3

75,7

21,1

Lomma

301

93,4

92,4

92,0

91,7

6,6

Lund

1 263

92,7

91,9

90,7

90,3

7,3

Malmö

2 845

76,3

75,6

73,6

73,1

23,7

Osby

136

77,2

76,5

72,1

71,3

22,8

Perstorp

87

57,5

56,3

55,2

48,3

42,5

Simrishamn

215

77,2

76,7

76,3

73,0

22,8

Sjöbo

178

78,1

77,5

75,8

74,2

21,9

Skurup

173

87,9

85,0

82,7

84,4

12,1

Staffanstorp

296

89,5

89,5

88,5

87,5

10,5

Svalöv

154

74,0

72,7

69,5

66,9

26,0

Svedala

254

92,1

90,6

89,0

88,2

7,9

Tomelilla

113

71,7

69,9

67,3

61,1

28,3

Trelleborg

458

85,4

84,9

83,4

84,1

14,6

Vellinge

463

96,5

96,1

95,9

95,5

3,5

Ystad

344

89,8

89,2

89,0

89,2

10,2

Åstorp

163

76,7

74,2

69,3

73,0

23,3

Ängelholm

415

86,3

85,5

84,8

83,1

13,7

Örkelljunga

92

68,5

66,3

64,1

64,1

31,5

Östra Göinge

150

74,0

72,0

70,7

69,3

26,0

Skåne län

13 977

82,3

81,5

79,8

79,3

17,7

Riket

107 305

82,5

81,7

80,1

79,3

17,5

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

 

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2016/2017

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Bjuv

186

82,3

81,2

77,4

78,5

17,7

Bromölla

126

74,6

73,8

69,0

69,8

25,4

Burlöv

180

78,9

78,9

74,4

77,8

21,1

Båstad

128

87,5

85,9

81,3

84,4

12,5

Eslöv

372

83,9

83,1

80,9

82,8

16,1

Helsingborg

1 576

85,5

84,7

82,9

82,5

14,5

Hässleholm

613

73,6

73,1

71,8

70,8

26,4

Höganäs

287

88,2

88,2

87,8

87,5

11,8

Hörby

182

77,5

76,4

74,2

72,0

22,5

Höör

183

77,0

76,0

74,3

72,1

23,0

Klippan

211

70,1

69,7

69,7

65,9

29,9

Kristianstad

988

78,3

77,1

75,4

75,2

21,7

Kävlinge

342

89,2

87,7

86,8

85,7

10,8

Landskrona

503

78,9

78,1

77,3

75,7

21,1

Lomma

301

93,4

92,4

92,0

91,7

6,6

Lund

1 263

92,7

91,9

90,7

90,3

7,3

Malmö

2 845

76,3

75,6

73,6

73,1

23,7

Osby

136

77,2

76,5

72,1

71,3

22,8

Perstorp

87

57,5

56,3

55,2

48,3

42,5

Simrishamn

215

77,2

76,7

76,3

73,0

22,8

Sjöbo

178

78,1

77,5

75,8

74,2

21,9

Skurup

173

87,9

85,0

82,7

84,4

12,1

Staffanstorp

296

89,5

89,5

88,5

87,5

10,5

Svalöv

154

74,0

72,7

69,5

66,9

26,0

Svedala

254

92,1

90,6

89,0

88,2

7,9

Tomelilla

113

71,7

69,9

67,3

61,1

28,3

Trelleborg

458

85,4

84,9

83,4

84,1

14,6

Vellinge

463

96,5

96,1

95,9

95,5

3,5

Ystad

344

89,8

89,2

89,0

89,2

10,2

Åstorp

163

76,7

74,2

69,3

73,0

23,3

Ängelholm

415

86,3

85,5

84,8

83,1

13,7

Örkelljunga

92

68,5

66,3

64,1

64,1

31,5

Östra Göinge

150

74,0

72,0

70,7

69,3

26,0

Skåne län

13 977

82,3

81,5

79,8

79,3

17,7

Riket

107 305

82,5

81,7

80,1

79,3

17,5

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta