Södermanlands län

Fakta & Perspektiv

288 097 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Populär fakta

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta