Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2018-03-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Södermanlands län till övriga län i riket 2016. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 6 400 10 669 17 069
Västmanlands län 875 1 590 2 465
Östergötlands län 667 1 089 1 756
Örebro län 176 415 591
Västra Götalands län 182 395 577
Uppsala län 183 369 552
Skåne län 100 219 319
Dalarnas län 39 117 156
Jönköpings län 31 70 101
Hallands län 33 68 101
Gävleborgs län 27 65 92
Kalmar län 33 46 79
Västernorrlands län 30 39 69
Värmlands län 21 48 69
Jämtlands län 23 27 50
Västerbottens län 11 35 46
Kronobergs län 8 35 43
Norrbottens län 14 28 42
Blekinge län 10 20 30
Gotlands län 12 14 26
Totalt 8 875 15 358 24 233

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta