Öppet arbetslösa - Regionfakta
Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2018-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge

Under 2017 var arbetslösheten i Södermanlands län högst i Flens kommun där 8,0 procent av befolkningen 16-64 år var arbetslösa. Lägst var arbetslösheten i Trosa kommun 2,2 procent. Genomsnittet för länet var under året 5,0 procent, för riket 4,0 procent

Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2017

Kommun/Region Antal Andel (%)
Eskilstuna 3 099 6,3
Flen 568 8,0
Gnesta 136 2,7
Katrineholm 715 4,6
Nyköping 1 007 3,8
Oxelösund 338 6,2
Strängnäs 558 3,4
Trosa 127 2,2
Vingåker 195 4,8
Södermanlands län 6 743 5,0
Riket 191 927 4,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta