Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2018-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Andelen 50 år och äldre är högre i Södermanlands län än riksgenomsnittet. Andelen i åldrarna 20-44 i befolkningen är lägre i länet jämfört med riket. Andelen över 65 år är 22,4 procent i länet och 19,8 procent i riket. Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna i länet.

Folkmängd 2017-12-31 i Södermanlands län jämfört med riket

             

Ålder

Södermanlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 465

8 900

2,9

3,1

2,9

3,1

5-9

8 435

9 151

2,9

3,1

2,9

3,1

10-14

8 621

9 077

3,0

3,1

2,8

3,0

15-19

7 965

8 668

2,7

3,0

2,6

2,8

20-24

7 565

8 366

2,6

2,9

2,9

3,2

25-29

8 712

9 453

3,0

3,2

3,5

3,7

30-34

8 141

8 388

2,8

2,9

3,2

3,4

35-39

8 032

8 180

2,8

2,8

3,0

3,2

40-44

8 520

8 712

2,9

3,0

3,1

3,2

45-49

9 237

9 305

3,2

3,2

3,2

3,3

50-54

9 650

10 071

3,3

3,5

3,3

3,4

55-59

8 567

8 829

2,9

3,0

2,9

2,9

60-64

8 571

8 475

2,9

2,9

2,8

2,8

65-69

9 231

8 922

3,2

3,1

2,8

2,7

70-74

9 564

9 184

3,3

3,2

2,8

2,7

75-79

6 396

6 027

2,2

2,1

2,0

1,8

80-84

4 375

3 555

1,5

1,2

1,4

1,1

85-89

3 088

1 927

1,1

0,7

1,0

0,6

90-94

1 639

728

0,6

0,2

0,5

0,2

95-99

451

134

0,2

0,0

0,1

0,0

100-

50

14

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

145 275

146 066

49,9

50,1

49,8

50,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta