Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag - Regionfakta
Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2018-01-17
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2017

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Eskilstuna

7 087

11

0,2

Flen

1 688

28

1,7

Gnesta

862

0

0,0

Katrineholm

1 447

3

0,2

Nyköping

3 470

16

0,5

Oxelösund

1 196

1

0,1

Strängnäs

1 256

1

0,1

Trosa

594

0

0,0

Vingåker

336

8

2,4

Södermanlands län

17 936

68

0,4

Riket

738 953

2 005

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån