Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Industrins energianvändning, l…

Industrins energianvändning, län

Senast uppdaterad 2018-02-28
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

Förbrukning av energi inom industrin 2016, kWh per invånare

Region Energiförbrukning industrin (MWh) Folkmängd kWh per invånare
Stockholms län .. 2 231 439 ..
Uppsala län .. 354 164 ..
Södermanlands län 7 967 015 283 712 28 081
Östergötlands län 6 377 785 445 661 14 311
Jönköpings län .. 347 837 ..
Kronobergs län 1 211 242 191 369 6 329
Kalmar län .. 237 679 ..
Gotlands län 2 918 509 57 391 50 853
Blekinge län .. 156 253 ..
Skåne län 8 165 916 1 303 627 6 264
Hallands län 5 758 421 314 784 18 293
Västra Götalands län 25 966 522 1 648 682 15 750
Värmlands län 11 247 988 275 904 40 768
Örebro län .. 291 012 ..
Västmanlands län .. 264 276 ..
Dalarnas län .. 281 028 ..
Gävleborgs län 10 985 644 281 815 38 982
Västernorrlands län .. 243 897 ..
Jämtlands län .. 127 376 ..
Västerbottens län .. 263 378 ..
Norrbottens län 17 702 270 249 733 70 885
Riket 158 430 236 9 851 017 16 083
Förbrukning av energi inom industrin 1990, 1995, 2000, 2010, 2015-, kWh per invånare

Region 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016
Stockholms län 3 610 2 166 3 716 .. 2 482 .. 2 110
Uppsala län 16 516 14 452 15 810 13 706 .. .. 13 864
Södermanlands län 24 993 28 505 35 439 29 039 29 386 28 081 ..
Östergötlands län 17 078 17 797 21 002 .. 16 114 14 311 15 322
Jönköpings län 10 832 10 594 10 380 8 878 8 765 .. 8 024
Kronobergs län 10 708 10 438 10 470 8 329 11 370 6 329 6 656
Kalmar län 18 244 13 773 27 085 23 041 .. .. 27 054
Gotlands län 45 768 36 964 37 334 29 326 39 637 50 853 ..
Blekinge län 19 554 20 911 28 213 23 710 21 232 .. 22 058
Skåne län 11 826 10 714 11 390 8 879 7 440 6 264 ..
Hallands län 25 263 27 533 16 308 13 838 20 873 18 293 ..
Västra Götalands län 10 852 10 516 12 294 10 652 16 955 15 750 16 476
Värmlands län 31 716 33 671 40 826 39 238 .. 40 768 40 317
Örebro län 20 212 22 633 19 578 18 704 24 383 .. 18 774
Västmanlands län 10 422 9 566 10 293 9 436 8 449 .. 6 638
Dalarnas län 25 663 24 688 33 804 30 114 31 524 .. 28 285
Gävleborgs län 41 749 48 701 50 218 48 712 40 644 38 982 ..
Västernorrlands län 62 691 70 687 72 164 71 439 6 816 .. ..
Jämtlands län 6 013 5 265 7 466 5 648 4 770 .. 3 687
Västerbottens län 20 820 19 201 18 906 19 202 16 115 .. 15 076
Norrbottens län 51 724 58 717 71 926 75 545 92 600 70 885 90 489
Riket 17 052 17 063 18 880 .. 17 851 16 083 16 441
Förbrukning av energi inom industrinäringar per invånare 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015-. Index år 1990=100

Region 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016
Stockholms län 100 60 103 .. 69 .. 58
Uppsala län 100 88 96 83 .. .. 84
Södermanlands län 100 114 142 116 118 112 ..
Östergötlands län 100 104 123 .. 94 84 90
Jönköpings län 100 98 96 82 81 .. 74
Kronobergs län 100 97 98 78 106 59 62
Kalmar län 100 75 148 126 .. .. 148
Gotlands län 100 81 82 64 87 111 ..
Blekinge län 100 107 144 121 109 .. 113
Skåne län 100 91 96 75 63 53 ..
Hallands län 100 109 65 55 83 72 ..
Västra Götalands län 100 97 113 98 156 145 152
Värmlands län 100 106 129 124 .. 129 127
Örebro län 100 112 97 93 121 .. 93
Västmanlands län 100 92 99 91 81 .. 64
Dalarnas län 100 96 132 117 123 .. 110
Gävleborgs län 100 117 120 117 97 93 ..
Västernorrlands län 100 113 115 114 11 .. ..
Jämtlands län 100 88 124 94 79 .. 61
Västerbottens län 100 92 91 92 77 .. 72
Norrbottens län 100 114 139 146 179 137 175
Riket 100 100 111 .. 105 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta