Geografi

Södermanlands län har en landareal som omfattar 6 103 km2. Största delen, 52 procent, består av skogsmark. Centrala Södermanland med dess naturgeografiskt omväxlande och parklikt kultiverade sprickdalslandskap rikt på sjöar benämns av författaren Selma Lagerlöf som ”den sköna lustgården”. Länet har 790 sjöar om minst 1 hektar. Skärgården omfattar 3 000 öar, holmar och skär.

Residensstaden Nyköping grundades omkring år 1250.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta