Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2017-09-12
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2016 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Södermanlands län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

356

377

306

331

Tumörer

270

270

248

226

Andningsorganens sjukdomar

74

71

60

66

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

59

83

47

84

Yttre orsaker till sjukdom och död

58

46

61

37

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

45

46

44

57

Matsmältningsorganens sjukdomar

40

43

30

29

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

31

22

27

25

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

24

42

27

36

Vissa infektions och parasitsjukdomar

18

20

19

21

Sjukdomar i urin- och könsorgan

18

15

13

12

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

7

4

3

3

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

6

5

3

7

Hudens och underhudens sjukdomar

2

5

1

2

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

1

7

3

4

Vissa perinatala tillstånd

--

1

2

1

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

--

--

0

Samtliga dödsorsaker

1 010

1 059

895

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta