Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter antal anst…

Arbetsställen efter antal anställda

Senast uppdaterad 2017-12-14
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge Två tredjedelar av samtliga arbetsställen, inklusive jord- och skogsbruk, i Södermanlands län saknar anställda.

Antal arbetsställen 2017 efter storleksklass.

           

Region

Antal

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt        

Södermanlands län

19 170

8 103

1 638

363

29 274

Riket

885 210

322 824

68 515

15 559

1 292 108

           

Region

Andel i procent

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt

Södermanlands län

65,5

27,7

5,6

1,2

100

Riket

68,5

25,0

5,3

1,2

100

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta