Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter antal anst…

Arbetsställen efter antal anställda

Senast uppdaterad 2017-12-14
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge Två tredjedelar av samtliga arbetsställen, inklusive jord- och skogsbruk, i Södermanlands län saknar anställda.

Antal arbetsställen 2017 efter storleksklass.

           

Region

Antal

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt        

Södermanlands län

19 170

8 103

1 638

363

29 274

Riket

885 210

322 824

68 515

15 559

1 292 108

           

Region

Andel i procent

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt

Södermanlands län

65,5

27,7

5,6

1,2

100

Riket

68,5

25,0

5,3

1,2

100

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 1998-2017 efter storleksklass.

 
             

Södermanlands län

 

År

Antal

 

Storlek antal anställda

 

0

1-9

10-49

50-

Totalt        

 

1998

13 549

5 671

1 352

306

20 878

 

1999

12 864

5 781

1 351

322

20 318

 

2000

13 320

5 709

1 388

334

20 751

 

2001

13 561

5 784

1 414

344

21 103

 

2002

13 924

5 768

1 419

344

21 455

 

2003

14 227

5 754

1 440

351

21 772

 

2004

14 276

5 842

1 437

339

21 894

 

2005

14 975

5 846

1 417

350

22 588

 

2006

15 223

6 135

1 462

354

23 174

 

2007

15 783

6 380

1 461

370

23 994

 

2008

16 105

6 523

1 507

376

24 511

 

2009

16 135

6 668

1 503

356

24 662

 

2010

16 107

6 800

1 482

349

24 738

 

2011

18 475

7 027

1 511

344

27 357

 

2012

18 524

7 293

1 539

353

27 709

 

2013

18 068

7 467

1 591

352

27 478

 

2014

18 368

7 544

1 604

354

27 870

 

2015

18 662

7 634

1 649

353

28 298

 

2016

19 147

7 742

1 689

348

28 926

 

2017

19 170

8 103

1 638

363

29 274

 

Riket

 

År

Antal

 

Storlek antal anställda

 

0

1-9

10-49

50-

Totalt        

 

1998

609 511

217 861

52 402

11 739

891 513

 

1999

590 529

222 280

52 978

11 981

877 768

 

2000

603 252

225 005

54 608

12 190

895 055

 

2001

614 981

225 703

55 754

12 538

908 976

 

2002

628 796

222 190

55 522

12 765

919 273

 

2003

642 567

222 176

55 746

12 957

933 446

 

2004

652 311

224 823

55 568

12 844

945 546

 

2005

676 982

228 850

55 664

13 080

974 576

 

2006

681 376

240 416

56 798

13 234

991 824

 

2007

700 462

248 587

58 422

13 612

1 021 083

 

2008

712 656

254 722

60 507

13 888

1 041 773

 

2009

721 298

256 889

61 102

13 880

1 053 169

 

2010

718 245

265 415

60 974

13 708

1 058 342

 

2011

842 079

279 417

62 034

13 905

1 197 435

 

2012

845 502

291 596

63 622

14 180

1 214 900

 

2013

829 290

298 371

64 152

14 369

1 206 182

 

2014

853 005

304 501

65 398

14 521

1 237 425

 

2015

865 641

310 830

66 422

14 862

1 257 755

 

2016

884 741

312 560

67 573

15 198

1 280 072

 

2017

885 210

322 824

68 515

15 559

1 292 108

 
             

Utveckling av antal arbetsställen 1998-2017 efter storleksklass. Index år 1998=100

           

Södermanlands län

År

Index år 1998=100

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt

1998

100

100

100

100

100

1999

95

102

100

105

97

2000

98

101

103

109

99

2001

100

102

105

112

101

2002

103

102

105

112

103

2003

105

101

107

115

104

2004

105

103

106

111

105

2005

111

103

105

114

108

2006

112

108

108

116

111

2007

116

113

108

121

115

2008

119

115

111

123

117

2009

119

118

111

116

118

2010

119

120

110

114

118

2011

136

124

112

112

131

2012

137

129

114

115

133

2013

133

132

118

115

132

2014

136

133

119

116

133

2015

138

135

122

115

136

2016

141

137

125

114

139

2017

141

143

121

119

140

Riket

År

Index år 1998=100

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt

1998

100

100

100

100

100

1999

97

102

101

102

98

2000

99

103

104

104

100

2001

101

104

106

107

102

2002

103

102

106

109

103

2003

105

102

106

110

105

2004

107

103

106

109

106

2005

111

105

106

111

109

2006

112

110

108

113

111

2007

115

114

111

116

115

2008

117

117

115

118

117

2009

118

118

117

118

118

2010

118

122

116

117

119

2011

138

128

118

118

134

2012

139

134

121

121

136

2013

136

137

122

122

135

2014

140

140

125

124

139

2015

142

143

127

127

141

2016

145

143

129

129

144

2017

145

148

131

133

145

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta