Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2017-12-14
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2017 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt      

Eskilstuna

1 026

1 450

6 098

8 574

Flen

520

315

1 135

1 970

Gnesta

327

265

904

1 496

Katrineholm

702

449

2 103

3 254

Nyköping

880

852

4 461

6 193

Oxelösund

46

110

527

683

Strängnäs

544

728

2 916

4 188

Trosa

137

346

1 197

1 680

Vingåker

303

179

532

1 014

Södermanlands län

4 485

4 694

19 873

29 052

Riket

248 228

167 285

868 669

1 284 182

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Eskilstuna

12,0

16,9

71,1

100

Flen

26,4

16,0

57,6

100

Gnesta

21,9

17,7

60,4

100

Katrineholm

21,6

13,8

64,6

100

Nyköping

14,2

13,8

72,0

100

Oxelösund

6,7

16,1

77,2

100

Strängnäs

13,0

17,4

69,6

100

Trosa

8,2

20,6

71,3

100

Vingåker

29,9

17,7

52,5

100

Södermanlands län

15,4

16,2

68,4

100

Riket

19,3

13,0

67,6

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta