Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

De flesta företagen i Södermanlands län handlar med länder i EU. Länet har mindre andel importföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2016

         

Landområde

Antal

Kalmar län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

368

221

20 422

14 126

EU

514

2 053

28 990

99 757

Övriga Europa

125

97

6 378

6 926

Fjärran Östern

131

332

7 798

20 388

Övriga Asien

74

73

4 345

4 642

Nord- och Centralamerika

149

235

8 184

18 969

Sydamerika

47

14

2 100

967

Afrika

36

21

3 172

1 961

Samtliga

688

2 284

40 297

117 573

         

Landområde

Procentuell fördelning

Kalmar län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

53,5

9,7

50,7

12,0

EU

74,7

89,9

71,9

84,8

Övriga Europa

18,2

4,2

15,8

5,9

Fjärran Östern

19,0

14,5

19,4

17,3

Övriga Asien

10,8

3,2

10,8

3,9

Nord- och Centralamerika

21,7

10,3

20,3

16,1

Sydamerika

6,8

0,6

5,2

0,8

Afrika

5,2

0,9

7,9

1,7

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2010-2016

                             

Kalmar län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Norden

404

386

371

370

394

364

368

54

55

55

54

56

51

53

EU

563

533

505

519

522

542

514

 

76

74

76

74

76

75

Övriga Europa

124

139

142

133

138

123

125

 

20

21

19

20

17

18

Fjärran Östern

118

126

130

137

124

138

131

16

18

19

20

18

19

19

Övriga Asien

69

85

72

90

80

86

74

9

12

11

13

11

12

11

Nord- och Centralamerika

153

138

139

139

150

139

149

21

20

20

20

21

20

22

Sydamerika

41

46

48

45

48

43

47

6

7

7

7

7

6

7

Afrika

49

52

42

44

50

48

36

7

7

6

6

7

7

5

Samtliga

745

699

679

686

702

710

688

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Norden

253

262

250

248

248

231

221

15

15

15

13

12

11

10

EU

1 407

1 415

1 466

1 730

1 837

1 916

2 053

 

83

85

87

87

89

90

Övriga Europa

106

95

97

99

103

94

97

 

6

6

5

5

4

4

Fjärran Östern

247

255

264

289

300

312

332

15

15

15

15

14

14

15

Övriga Asien

51

57

54

58

57

63

73

3

3

3

3

3

3

3

Nord- och Centralamerika

265

264

227

263

263

266

235

16

15

13

13

13

12

10

Sydamerika

15

15

15

14

12

12

14

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

18

9

10

12

17

12

21

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

1 679

1 707

1 722

1 982

2 101

2 159

2 284

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Norden

21567

20585

20657

20497

20605

20362

20422

56

55

56

53

52

51

51

EU

27432

26306

25894

27703

28003

28588

28990

71

71

70

71

71

72

72

Övriga Europa

6265

6419

6380

6145

6270

6249

6378

16

17

17

16

16

16

16

Fjärran Östern

6482

6595

6677

6993

7410

7544

7798

17

18

18

18

19

19

19

Övriga Asien

3983

3858

3841

4022

4226

4327

4345

10

10

10

10

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6745

6708

6756

7084

7430

7829

8184

17

18

18

18

19

20

20

Sydamerika

1998

2052

2064

2067

2096

2077

2100

5

6

6

5

5

5

5

Afrika

2413

2404

2407

2469

2502

2534

3172

6

6

6

6

6

6

8

Samtliga

38853

37213

37126

38906

39349

39840

40297

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Norden

15840

15343

14742

14761

14672

14147

14126

19

18

17

15

14

13

12

EU

62669

64863

66882

80939

87679

92978

99757

76

76

78

81

83

84

85

Övriga Europa

6774

6735

6627

6602

6483

6639

6926

8

8

8

7

6

6

6

Fjärran Östern

16556

17093

17560

18299

19110

19738

20388

20

20

20

18

18

18

17

Övriga Asien

4253

4221

4202

4250

4388

4495

4642

5

5

5

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

19046

19217

18126

18922

19142

18980

18969

23

23

21

19

18

17

16

Sydamerika

1009

973

990

979

929

916

967

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1085

1037

1056

1077

1117

1115

1961

1

1

1

1

1

1

2

Samtliga

82907

85015

85978

99639

106274

110892

117573

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

                             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta