Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

De flesta företagen i Södermanlands län handlar med länder i EU. Länet har mindre andel importföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2016

         

Landområde

Antal

Kalmar län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

368

221

20 422

14 126

EU

514

2 053

28 990

99 757

Övriga Europa

125

97

6 378

6 926

Fjärran Östern

131

332

7 798

20 388

Övriga Asien

74

73

4 345

4 642

Nord- och Centralamerika

149

235

8 184

18 969

Sydamerika

47

14

2 100

967

Afrika

36

21

3 172

1 961

Samtliga

688

2 284

40 297

117 573

         

Landområde

Procentuell fördelning

Kalmar län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

53,5

9,7

50,7

12,0

EU

74,7

89,9

71,9

84,8

Övriga Europa

18,2

4,2

15,8

5,9

Fjärran Östern

19,0

14,5

19,4

17,3

Övriga Asien

10,8

3,2

10,8

3,9

Nord- och Centralamerika

21,7

10,3

20,3

16,1

Sydamerika

6,8

0,6

5,2

0,8

Afrika

5,2

0,9

7,9

1,7

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta