Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
288 097 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2016-12-07
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

55 procent av de exporterande företagen i Södermanlands län 2014 hade en total exportsumma respektive understigande 250 000 kronor. Av de importerande företagen i länet hade 70 procent mindre än 250 000 kronor i totalt importbelopp.

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2015

         

Omsättning

Södermanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

432

1 585

21 239

73 443

250-999 Tkr

131

338

6 452

15 454

1-1,9 Mnkr

42

111

2 753

5 705

2-4,9 Mnkr

49

125

2 984

5 830

5-9,9 Mnkr

32

45

1 762

3 225

10-49 Mnkr

49

64

2 759

4 704

50-99 Mnkr

11

13

730

1 090

100 - Mnkr

22

18

1 161

1 441

Samtliga

768

2 299

39 840

110 892

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta