Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Nystartade företag

Senast uppdaterad 2017-09-19
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge

I Södermanlands län startades 1 835 företag under 2016. Det motsvarar 2,6 procent av samtliga nystartade företag i landet.

Nystartade företag 1990-2016

År Södermanlands län Riket Södermanlands län/Riket (%)
1990 687 27 250 2,5
1991 700 22 760 3,1
1992 547 20 910 2,6
1993 504 22 390 2,3
1994 897 34 670 2,6
1995 840 35 000 2,4
1996 827 36 010 2,3
1997 890 37 040 2,4
1998 775 34 040 2,3
1999 829 35 820 2,3
2000 823 38 745 2,1
2001 817 35 517 2,3
2002 856 37 348 2,3
2003 832 36 413 2,3
2004 898 41 792 2,1
2005 1 066 43 932 2,4
2006 1 072 44 386 2,4
2007 1 575 57 194 2,8
2008 1 459 57 801 2,5
2009 1 499 59 597 2,5
2010 1 569 69 855 2,2
2011 1 673 73 709 2,3
2012 1 657 69 216 2,4
2013 1 662 69 242 2,4
2014 1 738 71 668 2,4
2015 1 719 70 135 2,5
2016 1 835 71 825 2,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta