Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2017-12-08
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2016 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Södermanlands län

Antal Riket          

Andel kvinnor Södermanlands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor    

män        

totalt    

kvinnor    

män        

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

353

1 360

1 713

22 423

72 349

94 772

20,6

23,7

Tillverkning och utvinning

387

1 433

1 820

130 713

418 060

548 773

21,3

23,8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

35

113

148

11 971

37 643

49 614

23,6

24,1

Byggverksamhet

164

2 309

2 473

30 832

312 829

343 661

6,6

9,0

Handel

1 223

1 361

2 584

262 760

318 924

581 684

47,3

45,2

Transport och magasinering

270

934

1 204

48 389

177 926

226 315

22,4

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

814

660

1 474

86 631

81 012

167 643

55,2

51,7

Information och kommunikation

111

259

370

56 996

140 459

197 455

30,0

28,9

Finans- och försäkringsverksamhet

313

261

574

47 404

46 130

93 534

54,5

50,7

Fastighetsverksamhet

123

331

454

30 543

48 119

78 662

27,1

38,8

Företagstjänster

762

1 054

1 816

246 566

321 897

568 463

42,0

43,4

Offentlig förvaltning och försvar

1 520

979

2 499

162 257

120 045

282 302

60,8

57,5

Utbildning

2 098

727

2 825

384 600

136 463

521 063

74,3

73,8

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 936

1 024

4 960

648 048

163 997

812 045

79,4

79,8

Kulturella och personliga tjänster

869

817

1 686

122 775

89 491

212 266

51,5

57,8

Näringsgren okänd

512

228

740

29 989

20 084

50 073

69,2

59,9

Totalt

13 490

13 850

27 340

2 322 897

2 505 428

4 828 325

49,3

48,1

Källa: Scb.se / foretagsregistret

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta