Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2017-12-08
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2016 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Södermanlands län

Antal Riket          

Andel kvinnor Södermanlands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor    

män        

totalt    

kvinnor    

män        

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

353

1 360

1 713

22 423

72 349

94 772

20,6

23,7

Tillverkning och utvinning

387

1 433

1 820

130 713

418 060

548 773

21,3

23,8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

35

113

148

11 971

37 643

49 614

23,6

24,1

Byggverksamhet

164

2 309

2 473

30 832

312 829

343 661

6,6

9,0

Handel

1 223

1 361

2 584

262 760

318 924

581 684

47,3

45,2

Transport och magasinering

270

934

1 204

48 389

177 926

226 315

22,4

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

814

660

1 474

86 631

81 012

167 643

55,2

51,7

Information och kommunikation

111

259

370

56 996

140 459

197 455

30,0

28,9

Finans- och försäkringsverksamhet

313

261

574

47 404

46 130

93 534

54,5

50,7

Fastighetsverksamhet

123

331

454

30 543

48 119

78 662

27,1

38,8

Företagstjänster

762

1 054

1 816

246 566

321 897

568 463

42,0

43,4

Offentlig förvaltning och försvar

1 520

979

2 499

162 257

120 045

282 302

60,8

57,5

Utbildning

2 098

727

2 825

384 600

136 463

521 063

74,3

73,8

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 936

1 024

4 960

648 048

163 997

812 045

79,4

79,8

Kulturella och personliga tjänster

869

817

1 686

122 775

89 491

212 266

51,5

57,8

Näringsgren okänd

512

228

740

29 989

20 084

50 073

69,2

59,9

Totalt

13 490

13 850

27 340

2 322 897

2 505 428

4 828 325

49,3

48,1

Källa: Scb.se / foretagsregistret

                 

Förvärvsarbetande per bransch 2007-2016 (SNI 2007). Södermanlands län

 
                     

Näringsgren

2007      

2008    

2009    

2010    

2011      

2012    

2013    

2014    

2015    

2016    

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 477

2 388

2 420

2 526

2 906

2 827

2 801

2 776

2 682

2 595

Tillverkning och utvinning

21 571

21 283

18 019

18 279

18 709

17 950

17 653

17 233

16 674

16 308

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 098

1 091

1 184

1 126

1 109

1 153

1 174

1 159

1 223

1 333

Byggverksamhet

8 281

8 448

8 173

8 578

8 994

8 963

8 939

8 987

9 383

9 499

Handel

12 007

12 552

12 048

12 459

12 697

12 649

12 527

12 466

12 249

12 423

Transport och magasinering

5 176

4 874

4 558

4 519

4 645

4 609

4 687

4 543

4 530

4 544

Hotell- och restaurangverksamhet

2 834

2 913

2 859

2 977

3 100

3 253

3 351

3 468

3 655

3 657

Information och kommunikation

1 819

1 729

1 640

1 602

1 606

1 627

1 613

1 518

1 458

1 491

Finans- och försäkringsverksamhet

1 259

1 238

1 200

1 181

1 186

1 165

1 167

1 134

1 108

1 046

Fastighetsverksamhet

1 980

1 995

2 070

2 121

2 112

2 164

2 205

2 241

2 317

2 349

Företagstjänster

7 288

8 062

8 023

9 035

9 915

10 171

10 292

10 078

10 267

10 446

Offentlig förvaltning och försvar

5 869

5 652

5 594

5 609

5 735

5 792

6 024

6 126

6 139

6 285

Utbildning

12 346

12 080

11 815

12 196

12 294

12 596

13 068

13 138

13 335

14 072

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 733

20 509

20 285

20 474

20 776

21 026

21 726

22 285

23 026

23 576

Kulturella och personliga tjänster

4 720

4 497

4 455

4 410

4 595

4 752

4 940

4 955

4 942

5 055

Näringsgren okänd

2 092

2 259

2 187

2 065

1 820

1 714

1 696

1 688

1 863

1 927

Totalt

111 549

111 570

106 530

109 157

112 199

112 411

113 863

113 795

114 851

116 606

Källa: Scb.se / foretagsregistret

 

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2007-2016 (SNI 2007), Södermanlands län. Index år=2007

 
                     

Näringsgren

2007      

2008    

2009    

2010    

2011      

2012    

2013    

2014    

2015    

2016    

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

96

98

102

117

114

113

112

108

105

Tillverkning och utvinning

100

99

84

85

87

83

82

80

77

76

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

99

108

103

101

105

107

106

111

121

Byggverksamhet

100

102

99

104

109

108

108

109

113

115

Handel

100

105

100

104

106

105

104

104

102

103

Transport och magasinering

100

94

88

87

90

89

91

88

88

88

Hotell- och restaurangverksamhet

100

103

101

105

109

115

118

122

129

129

Information och kommunikation

100

95

90

88

88

89

89

83

80

82

Finans- och försäkringsverksamhet

100

98

95

94

94

93

93

90

88

83

Fastighetsverksamhet

100

101

105

107

107

109

111

113

117

119

Företagstjänster

100

111

110

124

136

140

141

138

141

143

Offentlig förvaltning och försvar

100

96

95

96

98

99

103

104

105

107

Utbildning

100

98

96

99

100

102

106

106

108

114

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

99

98

99

100

101

105

107

111

114

Kulturella och personliga tjänster

100

95

94

93

97

101

105

105

105

107

Näringsgren okänd

100

108

105

99

87

82

81

81

89

92

Totalt

100

100

96

98

101

101

102

102

103

105

Källa: Scb.se / foretagsregistret

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta