Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2017-03-20
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2015 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Södermanlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

16 720

14

23 223

20

39 943

34

118 650

Jordbruk, skogsbruk och fiske

228

12

158

8

386

20

1 897

Tillverkning och utvinning

2 334

12

2 428

13

4 762

25

19 014

Energiförsörjning; miljöverksamhet

203

15

192

14

395

29

1 344

Byggverksamhet

682

7

260

3

942

10

9 752

Handel

1 572

12

937

7

2 509

19

13 117

Transport och magasinering

447

9

298

6

745

15

5 018

Hotell- och restaurangverksamhet

354

11

192

6

546

17

3 366

Information och kommunikation

634

29

627

29

1 261

58

2 169

Finans- och försäkringsverksamhet

334

22

427

28

761

50

1 549

Fastighetsverksamhet

318

15

294

14

612

29

2 143

Företagstjänster

1 768

16

2 182

20

3 950

36

11 140

Offentlig förvaltning och försvar

1 663

25

2 634

40

4 297

65

6 548

Utbildning och forskning

2 398

18

5 744

44

8 142

62

13 195

Vård och omsorg; sociala tjänster

2 885

13

5 866

26

8 751

39

22 245

Personliga och kulturella tjänster

719

15

812

17

1 531

32

4 836

Okänd verksamhet

181

14

172

13

353

27

1 317

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 633

13

3 235

9

7 868

22

36 092

   i reguljär utbildning

2 173

23

1 173

12

3 346

35

9 591

   ej i reguljär utbildning

2 460

9

2 062

8

4 522

17

26 501

Totalt

21 353

14

26 458

17

47 811

31

154 742

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

681 202

15

1 179 106

27

1 860 308

42

4 412 649

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 271

12

5 215

8

12 486

20

61 856

Tillverkning och utvinning

68 837

13

92 425

17

161 262

30

538 001

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 565

18

10 512

22

19 077

40

47 249

Byggverksamhet

26 699

9

17 969

6

44 668

15

311 025

Handel

79 434

15

68 694

13

148 128

28

536 514

Transport och magasinering

26 253

12

20 384

9

46 637

21

215 384

Hotell- och restaurangverksamhet

20 234

14

11 518

8

31 752

22

148 078

Information och kommunikation

43 150

25

71 776

41

114 926

66

173 428

Finans- och försäkringsverksamhet

17 057

19

36 211

40

53 268

59

89 890

Fastighetsverksamhet

12 235

18

13 993

21

26 228

39

67 574

Företagstjänster

91 090

18

164 811

32

255 901

50

515 206

Offentlig förvaltning och försvar

58 571

22

122 744

47

181 315

69

262 979

Utbildning och forskning

80 100

17

248 985

52

329 085

69

475 614

Vård och omsorg; sociala tjänster

103 970

14

240 282

32

344 252

46

742 906

Personliga och kulturella tjänster

32 473

17

47 045

25

79 518

42

190 952

Okänd verksamhet

5 263

15

6 542

18

11 805

33

35 993

Icke förvärvsarbetande, Totalt

215 781

17

175 626

14

391 407

31

1 251 526

   i reguljär utbildning

117 789

33

66 891

19

184 680

52

361 331

   ej i reguljär utbildning

97 992

11

108 735

12

206 727

23

890 195

Totalt

896 983

16

1 354 732

24

2 251 715

40

5 664 175

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta