Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2018-03-20
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2016 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Södermanlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

17 067

14

24 030

20

41 097

34

120 632

Jordbruk, skogsbruk och fiske

242

13

153

8

395

21

1 826

Tillverkning och utvinning

2 282

12

2 461

13

4 743

25

18 771

Energiförsörjning; miljöverksamhet

226

16

213

15

439

31

1 444

Byggverksamhet

721

7

294

3

1 015

10

9 998

Handel

1 609

12

924

7

2 533

19

13 169

Transport och magasinering

451

9

314

6

765

15

5 092

Hotell- och restaurangverksamhet

373

11

201

6

574

17

3 362

Information och kommunikation

683

29

689

30

1 372

59

2 317

Finans- och försäkringsverksamhet

324

21

428

28

752

49

1 528

Fastighetsverksamhet

327

15

289

13

616

28

2 191

Företagstjänster

1 835

16

2 250

20

4 085

36

11 286

Offentlig förvaltning och försvar

1 664

25

2 783

42

4 447

67

6 699

Utbildning och forskning

2 407

17

5 948

43

8 355

60

13 830

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 014

13

6 045

26

9 059

39

22 859

Personliga och kulturella tjänster

732

15

856

17

1 588

32

4 912

Okänd verksamhet

177

13

182

14

359

27

1 348

Icke förvärvsarbetande, Totalt

4 602

13

3 092

9

7 694

22

35 616

   i reguljär utbildning

2 186

23

1 149

12

3 335

35

9 403

   ej i reguljär utbildning

2 416

9

1 943

7

4 359

16

26 213

Totalt

21 669

14

27 122

17

48 791

31

156 248

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

697 669

15

1 224 025

27

1 921 694

42

4 504 261

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 047

12

5 171

9

12 218

21

59 378

Tillverkning och utvinning

66 655

13

86 271

16

152 926

29

525 139

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 590

18

10 861

23

19 451

41

47 535

Byggverksamhet

28 045

9

19 374

6

47 419

15

321 006

Handel

81 333

15

71 162

13

152 495

28

542 237

Transport och magasinering

26 804

12

20 911

10

47 715

22

216 579

Hotell- och restaurangverksamhet

20 718

14

11 939

8

32 657

22

149 379

Information och kommunikation

47 174

25

84 286

44

131 460

69

191 816

Finans- och försäkringsverksamhet

17 307

19

37 297

41

54 604

60

90 851

Fastighetsverksamhet

12 734

18

14 768

21

27 502

39

69 412

Företagstjänster

94 079

18

171 505

32

265 584

50

529 978

Offentlig förvaltning och försvar

60 107

22

129 902

47

190 009

69

273 572

Utbildning och forskning

81 327

16

256 837

52

338 164

68

495 405

Vård och omsorg; sociala tjänster

107 249

14

249 502

33

356 751

47

765 355

Personliga och kulturella tjänster

33 224

17

47 953

25

81 177

42

192 239

Okänd verksamhet

5 276

15

6 286

18

11 562

33

34 380

Icke förvärvsarbetande, Totalt

212 351

17

172 510

14

384 861

31

1 223 429

   i reguljär utbildning

114 336

32

66 042

19

180 378

51

352 494

   ej i reguljär utbildning

98 015

11

106 468

12

204 483

23

870 935

Totalt

910 020

16

1 396 535

24

2 306 555

40

5 727 690

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta