Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2017-03-20
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2015 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Södermanlands län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Folk- skola

Grund- skola

Högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

118 650

0

2

9

26

30

14

20

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1 897

2

3

14

29

31

12

8

Tillverkning och utvinning

19 014

0

2

12

31

30

12

13

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 344

0

1

11

30

29

15

14

Byggverksamhet

9 752

1

1

13

37

38

7

3

Handel

13 117

0

2

12

27

40

12

7

Transport och magasinering

5 018

1

2

13

36

33

9

6

Hotell- och restaurangverksamhet

3 366

2

7

13

21

41

11

6

Information och kommunikation

2 169

0

 ... 

3

13

25

29

29

Finans- och försäkringsverksamhet

1 549

0

0

2

13

35

22

28

Fastighetsverksamhet

2 143

0

3

13

31

24

15

14

Företagstjänster

11 140

1

2

10

21

31

16

20

Offentlig förvaltning och försvar

6 548

0

0

3

15

17

25

40

Utbildning och forskning

13 195

0

1

4

16

18

18

44

Vård och omsorg; sociala tjänster

22 245

0

1

6

27

27

13

26

Personliga och kulturella tjänster

4 836

1

2

10

25

31

15

17

Okänd verksamhet

1 317

3

4

12

23

31

14

13

Icke förvärvsarbetande, Totalt

36 092

4

12

19

24

19

13

9

   i reguljär utbildning

9 591

2

17

13

13

20

23

12

   ej i reguljär utbildning

26 501

5

10

21

27

19

9

8

Totalt

154 742

1

4

11

25

27

14

17

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Folk- skola

Grund- skola

Högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 412 649

1

1

8

21

27

15

27

Jordbruk, skogsbruk och fiske

61 856

1

3

15

31

30

12

8

Tillverkning och utvinning

538 001

1

2

11

28

28

13

17

Energiförsörjning; miljöverksamhet

47 249

0

1

9

26

24

18

22

Byggverksamhet

311 025

2

1

12

32

38

9

6

Handel

536 514

1

1

10

21

39

15

13

Transport och magasinering

215 384

1

2

13

30

33

12

9

Hotell- och restaurangverksamhet

148 078

3

7

12

19

38

14

8

Information och kommunikation

173 428

1

0

3

9

21

25

41

Finans- och försäkringsverksamhet

89 890

0

0

2

11

27

19

40

Fastighetsverksamhet

67 574

0

2

10

26

24

18

21

Företagstjänster

515 206

1

2

7

15

25

18

32

Offentlig förvaltning och försvar

262 979

0

0

3

12

16

22

47

Utbildning och forskning

475 614

1

1

3

12

15

17

52

Vård och omsorg; sociala tjänster

742 906

0

1

5

23

25

14

32

Personliga och kulturella tjänster

190 952

1

2

9

18

29

17

25

Okänd verksamhet

35 993

1

4

12

24

25

15

18

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 251 526

6

7

16

20

19

17

14

   i reguljär utbildning

361 331

3

8

9

9

20

33

19

   ej i reguljär utbildning

890 195

7

7

18

25

19

11

12

Totalt

5 664 175

2

3

9

21

25

16

24

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta