Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2018-01-23
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Av kommunerna i länet har Trosa den högsta andelen sysselsatta inom turismberoende branscher.

Sysselsatta i turismberoende branscher 2016

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Eskilstuna

1 715

580

105

19

2 419

22 411

10,8

Flen

168

56

 

 

224

2 828

7,9

Gnesta

179

57

 

1

237

1 674

14,2

Katrineholm

505

160

21

1

687

6 986

9,8

Nyköping

976

542

 

4

1 522

12 443

12,2

Oxelösund

106

41

 

11

158

2 082

7,6

Strängnäs

428

240

20

 

688

5 789

11,9

Trosa

214

107

 

2

323

2 047

15,8

Vingåker

182

46

 

 

228

1 527

14,9

Södermanlands län

4 473

1 829

146

38

6 486

57 787

11,2

Riket

180 281

82 111

4 881

3 021

270 294

2 322 897

11,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Eskilstuna

930

605

54

29

1 618

22 532

7,2

Flen

120

64

 

8

192

2 984

6,4

Gnesta

76

49

 

3

128

1 464

8,7

Katrineholm

247

148

21

9

425

7 386

5,8

Nyköping

498

392

 

17

907

11 784

7,7

Oxelösund

69

47

 

9

125

3 221

3,9

Strängnäs

220

177

10

9

416

5 817

7,2

Trosa

106

93

1

6

206

1 984

10,4

Vingåker

77

31

 

4

112

1 647

6,8

Södermanlands län

2 343

1 606

86

94

4 129

58 819

7,0

Riket

99 613

79 341

3 168

4 767

186 889

2 505 428

7,5

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Eskilstuna

2 645

1 185

159

48

4 037

44 943

9,0

Flen

288

120

0

8

416

5 812

7,2

Gnesta

255

106

0

4

365

3 138

11,6

Katrineholm

752

308

42

10

1 112

14 372

7,7

Nyköping

1 474

934

0

21

2 429

24 227

10,0

Oxelösund

175

88

0

20

283

5 303

5,3

Strängnäs

648

417

30

9

1 104

11 606

9,5

Trosa

320

200

1

8

529

4 031

13,1

Vingåker

259

77

0

4

340

3 174

10,7

Södermanlands län

6 816

3 435

232

132

10 615

116 606

9,1

Riket

279 894

161 452

8 049

7 788

457 183

4 828 325

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret