Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2018-01-23
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Av kommunerna i länet har Trosa den högsta andelen sysselsatta inom turismberoende branscher.

Sysselsatta i turismberoende branscher 2016

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Eskilstuna

1 715

580

105

19

2 419

22 411

10,8

Flen

168

56

 

 

224

2 828

7,9

Gnesta

179

57

 

1

237

1 674

14,2

Katrineholm

505

160

21

1

687

6 986

9,8

Nyköping

976

542

 

4

1 522

12 443

12,2

Oxelösund

106

41

 

11

158

2 082

7,6

Strängnäs

428

240

20

 

688

5 789

11,9

Trosa

214

107

 

2

323

2 047

15,8

Vingåker

182

46

 

 

228

1 527

14,9

Södermanlands län

4 473

1 829

146

38

6 486

57 787

11,2

Riket

180 281

82 111

4 881

3 021

270 294

2 322 897

11,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Eskilstuna

930

605

54

29

1 618

22 532

7,2

Flen

120

64

 

8

192

2 984

6,4

Gnesta

76

49

 

3

128

1 464

8,7

Katrineholm

247

148

21

9

425

7 386

5,8

Nyköping

498

392

 

17

907

11 784

7,7

Oxelösund

69

47

 

9

125

3 221

3,9

Strängnäs

220

177

10

9

416

5 817

7,2

Trosa

106

93

1

6

206

1 984

10,4

Vingåker

77

31

 

4

112

1 647

6,8

Södermanlands län

2 343

1 606

86

94

4 129

58 819

7,0

Riket

99 613

79 341

3 168

4 767

186 889

2 505 428

7,5

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Eskilstuna

2 645

1 185

159

48

4 037

44 943

9,0

Flen

288

120

0

8

416

5 812

7,2

Gnesta

255

106

0

4

365

3 138

11,6

Katrineholm

752

308

42

10

1 112

14 372

7,7

Nyköping

1 474

934

0

21

2 429

24 227

10,0

Oxelösund

175

88

0

20

283

5 303

5,3

Strängnäs

648

417

30

9

1 104

11 606

9,5

Trosa

320

200

1

8

529

4 031

13,1

Vingåker

259

77

0

4

340

3 174

10,7

Södermanlands län

6 816

3 435

232

132

10 615

116 606

9,1

Riket

279 894

161 452

8 049

7 788

457 183

4 828 325

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Antal sysselsatta i turismberoende branscher 2008-2016

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Antal

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eskilstuna

2 428

2 348

2 367

2 396

2 396

2 396

2 391

2 396

2 419

Flen

292

277

252

246

239

250

249

228

224

Gnesta

201

201

197

185

197

208

224

224

237

Katrineholm

618

647

663

677

685

669

675

615

687

Nyköping

1 320

1 407

1 454

1 451

1 516

1 527

1 632

1 479

1 522

Oxelösund

156

138

153

167

160

168

192

183

158

Strängnäs

645

649

678

723

692

707

713

695

688

Trosa

292

302

296

296

280

275

272

292

323

Vingåker

225

222

227

218

247

236

217

241

228

Södermanlands län

6 177

6 191

6 287

6 359

6 412

6 436

6 565

6 353

6 486

Riket

242 902

240 505

251 672

250 865

256 094

260 924

261 984

265 580

270 294

Kommun/ Region

Män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eskilstuna

1 642

1 553

1 634

1 653

1 586

1 470

1 528

1 626

1 618

Flen

155

157

156

164

169

191

189

175

192

Gnesta

87

89

100

103

93

98

105

115

128

Katrineholm

370

374

377

388

381

381

392

396

425

Nyköping

774

817

865

841

869

858

920

911

907

Oxelösund

109

107

119

119

128

127

134

124

125

Strängnäs

360

367

393

412

419

404

389

389

416

Trosa

139

165

174

182

160

169

191

192

206

Vingåker

96

106

111

116

116

123

104

116

112

Södermanlands län

3 732

3 735

3 929

3 978

3 921

3 821

3 952

4 044

4 129

Riket

158 912

161 349

169 576

172 848

168 130

174 082

178 006

181 941

186 889

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eskilstuna

4 070

3 901

4 001

4 049

3 982

3 866

3 919

4 022

4 037

Flen

447

434

408

410

408

441

438

403

416

Gnesta

288

290

297

288

290

306

329

339

365

Katrineholm

988

1 021

1 040

1 065

1 066

1 050

1 067

1 011

1 112

Nyköping

2 094

2 224

2 319

2 292

2 385

2 385

2 552

2 390

2 429

Oxelösund

265

245

272

286

288

295

326

307

283

Strängnäs

1 005

1 016

1 071

1 135

1 111

1 111

1 102

1 084

1 104

Trosa

431

467

470

478

440

444

463

484

529

Vingåker

321

328

338

334

363

359

321

357

340

Södermanlands län

9 909

9 926

10 216

10 337

10 333

10 257

10 517

10 397

10 615

Riket

401 814

401 854

421 248

423 713

424 224

435 006

439 990

447 521

457 183

                   

Andel sysselsatta i turismberoende branscher 2007-2015

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Andel

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eskilstuna

11,7

11,8

11,7

11,6

11,4

11,3

11,1

11,0

10,8

Flen

10,1

9,9

9,1

9,2

8,8

9,2

9,2

8,3

7,9

Gnesta

12,4

13,0

12,2

11,4

11,7

11,8

13,0

13,0

14,2

Katrineholm

9,2

9,9

10,0

10,0

10,2

9,9

9,8

8,8

9,8

Nyköping

11,3

12,4

12,4

12,1

12,5

12,4

13,4

12,0

12,2

Oxelösund

7,8

7,7

8,1

8,7

8,3

8,8

9,7

8,9

7,6

Strängnäs

12,2

12,3

12,5

13,1

12,5

12,3

12,5

12,2

11,9

Trosa

15,0

15,6

14,8

14,7

14,2

14,1

13,7

15,1

15,8

Vingåker

13,9

14,3

14,8

14,4

16,2

15,5

14,3

15,7

14,9

Södermanlands län

11,3

11,7

11,7

11,6

11,6

11,5

11,7

11,2

11,2

Riket

11,5

11,7

11,9

11,7

11,7

11,8

11,7

11,7

11,6

Kommun/ Region

Män

2008