Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2018-09-04
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2017, miljoner konor inkl. moms

             

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor  

Sällan- köps- varor  

Totalt    

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Eskilstuna

3 196

3 062

6 258

89

94

91

Flen

490

152

642

85

29

58

Gnesta

383

78

461

102

23

64

Katrineholm

1 164

773

1 937

100

72

87

Nyköping

2 077

1 854

3 931

109

107

108

Oxelösund

306

93

399

74

25

51

Strängnäs

1 061

707

1 768

89

65

77

Trosa

480

173

653

109

43

77

Vingåker

245

400

645

78

139

107

Södermanlands län

9 402

7 292

16 694

94

80

88

Riket

346 137

316 090

662 227

100

100

100

Källa: Handelns utredningsinstitut.

   

Utveckling av handelsindex 2008-2017 Södermanlands län

 

Dagligvaruhandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

90

94

94

92

93

94

93

91

89

89

Flen

79

79

82

86

89

88

91

87

86

85

Gnesta

111

104

105

105

106

106

106

105

104

102

Katrineholm

94

94

90

96

100

100

102

101

99

100

Nyköping

107

110

110

109

110

107

113

112

110

109

Oxelösund

76

74

81

83

86

81

80

78

75

74

Strängnäs

89

87

95

98

95

94

93

92

89

89

Trosa

114

112

112

117

115

110

110

111

111

109

Vingåker

68

66

70

71

75

78

79

77

78

78

Södermanlands län

94

95

96

97

98

97

98

96

95

94

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                     

Sällanköpshandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

94

98

99

99

95

95

97

94

94

94

Flen

31

32

28

26

28

30

32

32

28

29

Gnesta

22

25

28

27

28

28

26

26

24

23

Katrineholm

69

68

69

71

75

78

75

73

73

72

Nyköping

99

101

107

107

104

103

104

105

105

107

Oxelösund

38

34

32

37

30

28

26

25

26

25

Strängnäs

62

60

64

62

59

59

60

65

64

65

Trosa

30

33

34

35

34

37

43

43

43

43

Vingåker

112

120

120

114

115

116

119

129

132

139

Södermanlands län

77

79

81

81

79

79

81

80

80

80

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                     

Totalt detaljhandeln

                 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

92

96

97

95

94

94

95

93

91

91

Flen

55

56

56

57

59

60

63

60

58

58

Gnesta

67

65

67

67

68

68

68

67

66

64

Katrineholm

82

81

79

84

88

89

89

88

87

87

Nyköping

103

106

108

108

107

105

109

108

108

108

Oxelösund

57

55

57

60

59

55

54

53

51

51

Strängnäs

76

73

80

80

78

77

78

79

77

77

Trosa

72

73

73

77

75

75

78

78

78

77

Vingåker

90

92

95

92

94

96

98

102

104

107

Södermanlands län

85

87

88

89

89

88

90

89

87

88

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: HUI.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta