Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Södermanlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 8 417 322 010 2,6
Kor, uppfödning av kalvar 6 901 207 620 3,3
Kvigor, tjurar och stutar 15 568 499 556 3,1
Kalvar, under 1 år 14 801 472 159 3,1
Baggar och tackor 14 229 301 468 4,7
Lamm 14 160 304 611 4,6
Galtar för avel .. 1 574 ..
Suggor för avel 4 951 139 627 3,5
Slaktsvin >20 kg 34 918 836 002 4,2
Smågrisar <20 kg 14 110 384 731 3,7
Höns 242 069 7 293 848 3,3
Värpkycklingar 80 105 1 994 435 4,0
Slaktkycklingar 1 411 161 9 075 870 15,5
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 45 687 1 501 345 3,0
Får 28 389 606 079 4,7
Svin 53 979 1 361 934 4,0
Höns 1 733 335 18 364 153 9,4

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2008-2017

Södermanlands län

                 

Djurslag                

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

Kor, mjölkprod.

10 950

10 763

10 507

10 211

10 087

9 805

9 538

9 258

8 694

8 417

Kor, uppf. av kalvar

6 611

6 753

6 779

6 989

6 807

6 672

6 512

6 308

6 380

6 901

Kvigor, tjurar, stutar

16 022

15 542

15 429

14 700

13 923

15 153

14 491

14 871

14 467

15 568

Kalvar, under 1 år

15 677

15 212

15 169

15 262

15 720

15 340

14 966

14 938

15 100

14 801

Baggar och tackor

11 524

13 358

12 405

10 866

13 652

12 430

12 760

13 493

12 853

14 229

Lamm

12 296

13 544

13 426

12 176

15 073

12 627

13 772

14 922

13 360

14 160

Galtar för avel

48

41

44

39

20

214

37

54

44

..

Suggor för avel

5 598

5 148

6 110

5 561

5 070

5 687

5 744

5 898

5 199

4 951

Slaktsvin >20 kg

35 641

36 523

39 899

41 421

35 938

37 321

31 327

38 899

29 649

34 918

Smågrisar <20 kg

17 376

19 111

21 410

17 717

16 336

17 485

16 987

17 459

14 617

14 110

Höns

266 120

237 876

313 066

281 937

271 594

283 331

167 210

272 262

341 561

242 069

Värpkycklingar

65 362

69 392

6 738

5 774

35 304

39 243

12 568

78 106

101 441

80 105

Slaktkycklingar

508 928

832 929

623 035

726 301

893 902

1 197 186

1 167 992

1 405 855

1 515 138

1 411 161

Kalkoner

 

 

7

 

 

36

 

 

 

 

Hästar

 

 

4 525

 

 

4 662

 

 

4 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

49 260

48 270

47 884

47 162

46 537

46 970

45 507

45 375

44 641

45 687

Får

23 820

26 902

25 831

23 042

28 725

25 057

26 532

28 415

26 213

28 389

Svin

58 663

60 823

67 463

64 738

57 364

60 707

54 095

62 310

49 509

53 979

Höns

840 410

1 140 197

942 839

1 014 012

1 200 800

1 519 760

1 347 770

1 756 223

1 958 140

1 733 335

                     

Riket

                   

Djurslag                

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

Kor, mjölkprod.

357 194

356 776

348 095

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

Kor, uppf. av kalvar

196 254

191 505

197 053

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

Kvigor, tjurar, stutar

512 744

501 930

512 566

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

Kalvar, under 1 år

492 189

488 070

478 944

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

Baggar och tackor

251 484

253 916

273 126

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

Lamm

273 296

286 570

291 796

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

Galtar för avel

2 438

2 414

2 327

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

Suggor för avel

167 394

157 851

153 635

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

Slaktsvin >20 kg

974 112

942 521

936 910

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

Smågrisar <20 kg

465 345

425 953

427 002

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

Höns

5 546 125

5 260 612

6 061 498

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

Värpkycklingar

1 648 634

1 897 990

1 646 730

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

Slaktkycklingar

6 189 185

5 262 269

6 445 157

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

Kalkoner

 

 

129 578

 

 

79 867

 

 

 

 

Hästar

 

 

117 026

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 558 381

1 538 281

1 536 658

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

Får

524 780

540 486

564 922

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

Svin

1 609 289

1 528 739

1 519 874

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

Höns

13 383 944

12 420 871

14 153 385

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

Källa: Jordbruksverket

 

 

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta