Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Södermanlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 8 417 322 010 2,6
Kor, uppfödning av kalvar 6 901 207 620 3,3
Kvigor, tjurar och stutar 15 568 499 556 3,1
Kalvar, under 1 år 14 801 472 159 3,1
Baggar och tackor 14 229 301 468 4,7
Lamm 14 160 304 611 4,6
Galtar för avel .. 1 574 ..
Suggor för avel 4 951 139 627 3,5
Slaktsvin >20 kg 34 918 836 002 4,2
Smågrisar <20 kg 14 110 384 731 3,7
Höns 242 069 7 293 848 3,3
Värpkycklingar 80 105 1 994 435 4,0
Slaktkycklingar 1 411 161 9 075 870 15,5
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 45 687 1 501 345 3,0
Får 28 389 606 079 4,7
Svin 53 979 1 361 934 4,0
Höns 1 733 335 18 364 153 9,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta