Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2017-12-19
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2018, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Eskilstuna 182,2 87
Flen 168,7 81
Gnesta 194,9 93
Katrineholm 183,0 88
Nyköping 202,1 97
Oxelösund 193,4 93
Strängnäs 213,7 102
Trosa 221,5 106
Vingåker 172,1 82
Södermanlands län 191,4 92
Riket 208,8 100
Skattekraft 2007-2018. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 139,4 145,2 151,4 157,3 156,7 157,4 159,7 164,0 168,6 170,6 176,4 182,2
Flen 136,4 142,0 147,4 153,2 152,8 155,1 155,5 159,2 161,3 162,3 166,4 168,7
Gnesta 143,1 148,9 155,8 163,3 162,8 169,4 173,9 177,5 183,1 184,2 190,1 194,9
Katrineholm 136,0 142,5 147,8 154,3 154,9 156,4 159,6 164,6 166,3 168,9 175,7 183,0
Nyköping 149,8 156,2 163,5 172,3 173,0 174,6 178,0 183,2 186,7 190,0 196,2 202,1
Oxelösund 160,6 163,7 173,1 181,7 182,0 180,2 180,8 184,7 184,3 187,0 192,1 193,4
Strängnäs 156,8 160,7 169,1 176,8 177,6 181,9 185,3 190,7 195,8 198,0 206,4 213,7
Trosa 163,4 169,5 181,3 184,5 188,4 195,7 200,3 205,0 205,8 208,8 216,1 221,5
Vingåker 129,6 134,9 143,0 150,6 151,3 153,3 155,9 158,8 161,0 161,6 169,1 172,1
Södermanlands län 144,5 150,2 157,2 164,0 164,3 166,3 169,0 173,6 177,2 179,5 185,7 191,4
Riket 152,4 157,8 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8
Utveckling av skattekraften 2007-2018. Index riket=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Eskilstuna 92 92 92 91 90 89 89 88 89 88 87 87
Flen 90 90 89 89 88 88 86 86 85 84 82 81
Gnesta 94 94 94 94 94 96 97 96 96 95 94 93
Katrineholm 89 90 89 89 89 89 89 89 87 87 87 88
Nyköping 98 99 99 100 100 99 99 99 98 98 97 97
Oxelösund 105 104 105 105 105 102 100 99 97 96 95 93
Strängnäs 103 102 102 102 102 103 103 103 103 102 102 102
Trosa 107 107 110 107 108 111 111 110 108 108 107 106
Vingåker 85 86 86 87 87 87 87 85 85 83 84 82
Södermanlands län 95 95 95 95 95 94 94 93 93 92 92 92
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta