Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2017-12-19
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2018, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Eskilstuna 182,2 87
Flen 168,7 81
Gnesta 194,9 93
Katrineholm 183,0 88
Nyköping 202,1 97
Oxelösund 193,4 93
Strängnäs 213,7 102
Trosa 221,5 106
Vingåker 172,1 82
Södermanlands län 191,4 92
Riket 208,8 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta