Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2017-06-30
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge Kostnaderna för grundskola samt stödåtgärder. Kostnaderna för egna elever som utbildar sig i andra kommuner ingår och avdrag är gjort för de elever som kommer från andra kommuner. Även kostnader (och elever) för privata och landstingskommunala skolor ingår.
Kommunala kostnader för grundskolan 2016. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Eskilstuna 104 257
Flen 111 996
Gnesta 121 386
Katrineholm 105 149
Nyköping 97 566
Oxelösund 103 626
Strängnäs 96 555
Trosa 103 009
Vingåker 106 046
Södermanlands län 105 510
Riket 110 999

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta