Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2017. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Eskilstuna 105 447
Flen 115 549
Gnesta 112 750
Katrineholm 114 984
Nyköping 104 322
Oxelösund 106 163
Strängnäs 100 018
Trosa 110 339
Vingåker 117 938
Södermanlands län 109 723
Riket 110 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta