Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem - Regionfakta
Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2018-08-13
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2014 ff (hotell, stugbyar och vandrarhem). Södermanlands län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
201806 99 79 198 195 970 62 073 1 235 4 644 3 227 71 179
201805 98 81 737 209 340 62 329 1 363 4 267 3 358 71 317
201804 94 78 372 196 961 59 092 664 3 476 2 752 65 984
201803 93 79 335 199 949 53 148 739 3 596 1 739 59 222
201802 94 74 609 196 197 45 260 566 2 515 1 448 49 789
201801 90 77 423 189 868 39 247 587 2 261 1 212 43 307
201712 93 69 302 172 994 36 994 480 1 817 6 465 45 756
201711 95 74 686 182 460 50 706 683 2 700 1 310 55 399
201710 98 78 080 197 058 55 456 865 2 154 1 505 59 980
201709 102 76 679 189 015 55 073 861 11 756 2 701 70 391
201708 104 79 928 197 880 64 183 1 483 18 971 2 586 87 223
201707 101 76 073 192 381 85 113 2 937 11 351 2 824 102 225
201706 104 78 309 195 867 67 888 1 336 7 394 3 275 79 893
201705 99 78 588 195 305 60 410 973 4 732 2 939 69 054
201704 98 74 723 182 323 53 942 521 1 407 1 590 57 460
201703 90 76 407 182 973 48 936 622 1 149 1 260 51 967
201702 89 68 273 165 214 38 726 664 1 376 990 41 756
201701 90 72 652 175 423 35 957 575 1 373 691 38 596
201612 82 66 240 159 017 38 387 955 2 295 531 42 168
201611 86 72 710 174 159 49 723 859 2 317 723 53 622
201610 90 76 245 183 323 55 708 686 2 898 1 335 60 627
201609 89 75 167 180 720 55 838 948 2 859 1 862 61 507
201608 93 78 422 191 043 74 190 1 200 7 793 2 284 85 467
201607 89 74 273 185 337 80 224 3 392 8 873 2 304 94 793
201606 93 73 948 182 067 62 319 1 550 4 557 2 553 70 979
201605 91 76 358 185 742 57 551 1 439 3 579 1 846 64 415
201604 87 73 571 175 597 54 345 908 2 368 1 438 59 059
201603 83 73 275 173 748 43 146 771 2 065 1 154 47 136
201602 81 68 900 160 141 36 816 844 2 266 999 40 925
201601 81 68 065 161 216 33 211 512 1 239 706 35 668
201512 82 66 566 152 322 36 372 632 2 585 1 065 40 654
201511 83 74 400 170 100 46 822 541 2 732 1 321 51 416
201510 89 79 125 182 223 53 056 631 2 554 1 639 57 880
201509 94 79 022 187 664 55 716 1 027 3 678 2 174 62 595
201508 99 83 114 199 895 65 651 1 788 9 076 2 251 78 766
201507 95 78 070 188 845 81 468 3 162 10 126 3 846 98 602
201506 93 78 478 187 414 60 184 1 695 5 050 2 947 69 876
201505 92 81 905 191 314 57 321 1 117 3 068 2 389 63 895
201504 88 77 438 180 108 42 878 855 2 459 1 502 47 694
201503 82 78 301 178 839 41 996 1 014 2 140 1 415 46 565
201502 83 71 399 163 147 32 549 578 1 669 903 35 699
201501 83 75 968 173 228 30 874 644 2 360 597 34 475
201412 87 72 091 166 057 31 446 483 1 891 805 34 625
201411 87 80 306 182 821 44 790 615 1 992 1 242 48 639
201410 94 85 264 198 108 49 349 851 2 854 1 377 54 431
201409 97 82 731 191 120 50 635 892 5 593 1 828 58 948
201408 101 87 335 206 604 64 408 1 233 10 204 2 869 78 714
201407 99 82 786 196 992 71 439 3 123 10 160 2 829 87 551
201406 100 83 266 166 432 59 565 1 894 6 752 2 866 71 077
201405 101 87 000 202 416 59 825 1 074 5 236 2 062 68 197
201404 97 82 986 194 158 40 657 1 133 4 690 1 226 47 706
201403 92 84 452 194 629 38 537 849 2 857 944 43 187
201402 89 76 085 172 851 32 528 758 4 069 762 38 117
201401 89 81 078 182 535 29 472 721 3 041 921 34 155

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta